Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

IUP-lektioner ger ökat fokus och mer glädje

Publicerad:2014-03-19
Uppdaterad:2017-10-25
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Artikel nr 7 2014: IUP – ett levande dokument i den dagliga undervisningen

Mikaela Högskog och Ulrika Hjertzell
Mikaela Högskoog och Ulrika Hjertzell arbetar som lärare i Nacka.

IUP som ett levande dokument i den dagliga undervisningen ger mer glädje och ökat kunskapsfokus. Det visar Mikaela Högskoog och Ulrika Hjertzell i ett projekt från Sågtorpsskolan i Nacka.
– Vi såg en mycket större delaktighet från eleverna, säger Mikaela Högskoog.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– När vi för ett par år sedan började jobba tillsammans ställde vi oss frågan hur vi bättre kunde få ihop arbetet med individuella utvecklingsplaner (IUP), utvecklingssamtal, läroplan och målstyrning och samtidigt få eleverna mer delaktiga i sitt lärande. Vi arbetade fram en metod som vi ville sprida vidare genom att skriva en artikel.

Vad handlar artikeln om?

– Om hur IUP med den här metoden blir levande dokument i den dagliga undervisningen i stället för att vara en hyllvärmare som tas fram vid utvecklingssamtalen en gång per termin. Metoden bygger på en så kallad IUP-lektion varje vecka där eleverna jobbar med sina individuella mål. Viktigt i sammanhanget är att eleverna till stor del själva har formulerat sina mål.

– Genom en digital plattform kan både lärare, elever och föräldrar följa elevens IUP-arbete. En stor poäng är att målen snabbt kan följas upp och godkännas och därmed kan nya mål sättas allt eftersom eleven jobbar vidare.

Vilka resultat har ni sett?

– Elevernas glädje och engagemang på IUP-lektionerna! Det märks att de har lättare att fokusera på sitt eget lärande eftersom de tydligt kan följa sin egen utveckling. Effekterna syns också i andra ämnen där eleverna ofta kopplar ihop kunskap med sina egna mål. Arbetssättet har gett dem ett bättre sammanhang och ökad förståelse för sitt lärande.

– IUP-lektionerna innebär också att elever med problem lättare fångas upp i ett tidigt skede. Den här metoden är snarlik den som används inom exempelvis projektledning. Vi har mött en hel del föräldrar som känner igen arbetssättet från sina egna arbetsplatser, det är roligt.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi har framför allt sett stora synergieffekter där vi bättre och lättare kan koppla ihop elevernas kunskapsmål med våra respektive ämnen. Dessutom blir arbetsbördan jämnare eftersom vi stämmer av elevernas IUP varje vecka. Man har helt enkelt bättre koll på läget. Men framför allt ser vi en mycket större delaktighet från eleverna.

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Vi har haft en halvdag där vi berättat för våra kollegor om projektet. Flera har visat intresse och vill lära sig metoden. Vi har planerat in work-shops och coachning.

Ulrika Hjertzell är 1-6 lärare ma/no/sv och arbetar som lärare på Sågtorpsskolan i Nacka kommun.
E-post: ulrika.hjertzell@nacka.se

Mikaela Högskoog är 1-7 lärare sv/so/eng och arbetar som lärare på Sågtorpsskolan i Nacka kommun.
E-post: mikaela.hogskoog@nacka.se

Susanne Sawander

ElevinflytandeFöräldrarGrundskola 1-6Hem, kultur, omvärldIUPKvalitetsarbeteLitteracitetMotivation/GritResultatStyrdokumentTal- och språkutvecklingUtvecklingsartikelVärdegrund
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Trygga talare i svenska

Kursledare Klara Härgestam ger dig i denna kurs effektiva verktyg och konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och gör dem trygga i sig själva vid muntliga presentationer. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.
Mer info
Åk 7–Gy
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev