Klassrum med ämnesfokus gynnar både elever och lärare

Utveckla skolan nummer 10/2022: Ämneslärarsystem, ämnesrum och tydliga lärmiljöer på lågstadiet.

Hanna Klug och Ulrika Hansén.

Klassrum med ett tydligt ämnesfokus skapar lugn och tydlighet för eleverna. Det konstaterar lärarna Hanna Klug och Ulrika Hansén som skrivit en utvecklingsartikel om lärmiljöer på lågstadiet i Neglinge skola i Nacka.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Främst för att vi ville dela med oss av de positiva erfarenheter vi har av att arbeta med ämneslärarsystem, ämnesrum och tydliga lärmiljöer på lågstadiet.   

Vad handlar artikeln om?

– Vi är båda lärare på lågstadiet och delar på två klasser som vi undervisar i tre ämnen vardera. Artikeln beskriver hur vi utformat våra respektive klassrum utifrån de ämnen vi undervisar i. Upprinnelsen till det hela var att vi ville skapa en lugnare lärmiljö, särskilt för elever i behov av särskilt stöd som ofta blir distraherade av en rörig visuell miljö.

– Artikeln beskriver hur vi utifrån styrdokument, hjärnforskning och vår egen beprövade erfarenhet har utformat och organiserat de båda klassrummen med syfte att skapa en mer medveten lärmiljö. De båda klassrummen är identiskt möblerade och eleverna har samma plats i båda rummen som på så sätt bildar samma trygga ram. I klassrummen har varje ämnet ett eget område med material som är relevant och har med ämnena att göra.

Vilka resultat har ni sett?

– Vi har arbetat på det här sättet i några år nu och ser bara positiva resultat. Klassrummens ämnesfokus innebär att det blir tydligt för eleverna vilka ämnen som de ska ägna sig åt i respektive klassrum. Här finns allt material redan på plats, vilket också innebär att vi lärare slipper släpa på böcker och annat. Samtidigt är klassrumsmiljön mer avskalad, exempelvis är ytan runt vita tavlan är alltid tom och vi tänker noga igenom innan vi genomför några förändringar eller sätter upp något nytt på väggen.

”Klassrummens ämnesfokus innebär att det blir tydligt för eleverna vilka ämnen som de ska ägna sig åt i respektive klassrum.”

– I enkäten med eleverna har vi fått positiv respons. Eftersom eleverna har samma plats i båda rummen, uppstår ingen oro. Den lilla promenaden som eleverna gör mellan klassrummen blir i stället en naturlig rörelsepaus. När det gäller elever med särskilda behov har vi sett stora vinster, det är tydligt att den avskalade miljön bidrar till ökad koncentration. Dessutom är detta är något som vi upplever kommit alla elever till godo. En mer medveten och ämnesfokuserad lärmiljö gynnar alla.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Det har förändrats jättemycket. Då vi delar på två klasser och undervisar i tre ämnen vardera har vi fått mer tid att planera och utveckla undervisningen i våra respektive ämnen. Men framför allt innebär vårt nära samarbete att lärarjobbet blivit så mycket roligare och mer givande. Med det här upplägget är man aldrig ensam om problem, vi träffar samma elever varje dag, diskuterar och reflekterar tillsammans. Det är enormt utvecklande och idag känns det självklart att arbeta på det här sättet.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

– Vi har så kallade kollegiala besök på vår skola i syfte att vi lärare ska lära och inspireras av varandra. Men det har inte fungerat under pandemin så vi hoppas kunna sprida våra erfarenheter i större utsträckning framöver. Genom den här utvecklingsartikeln hoppas vi även inspirera andra utanför vår skola.

Ulrika Hansén är lågstadielärare på Neglinge skola i Nacka kommun.
Hanna Klug är lågstadielärare på Neglinge skola i Nacka kommun.

Utveckla skolan nummer 10/2022

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2023-01-13 11:34 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-01-26 16:41 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser