Lärande för hållbar utveckling

Artikel 7 2008: Ekologiska, sociala och ekonomiska studier av torskfisket i Östersjön. Ett konkret exempel för gymnasieskolan på ett lärande för hållbar utveckling.

Gymnasieskolan har svårt att finna former och uppgifter som integrerar ekologiska, sociala och ekonomiska studier och konkretiserar lärandet för hållbar utveckling. Det saknas tips om metodik och praktiska exempel. På Nacka gymnasium använder vi multidisciplinära studier av torskfisket i Östersjön som modell för att ge innehåll, sammanhang och helhetssyn i en viktig framtidsfråga och i denna uppsats beskriver vi hur lärandet för ett hållbart fiske kan utformas. Vi ger också förslag på hur undervisningen i övrigt kan genomföras, i internationell miljö och med aktiv elevsamverkan, så att fler av de kriterier som kännetecknar ett bra lärande för hållbar utveckling uppfylls.

Rolf Eriksson är biologilärare på Nacka gymnasium och aktiv i Baltic Sea Project. Han har bland annat intresserat sig för lärandet för hållbar utveckling och arbetat med denna fråga i regionala miljöer på olika ställen på vår jord.

E-post: rolf.c.eriksson@nacka .se

Susanne Mellvig är biologi, kemi, naturkunskapslärare och arbetslagsledare på Nacka gymnasium. Hon är även kommunal handledare i Nacka och River-koordinator i BSP (Baltic Sea Project).

E-post: susanne.mellvig@nacka.se

Sidan publicerades 2008-07-09 10:42 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:31 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.