Hoppa till sidinnehåll
Språkutveckling

Läs- och skrivutvecklingen tog fart med språksamlingar och barnens teckningar

Publicerad:22 februari
Uppdaterad:6 maj
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson
Alice Elmstedt, Charlotta Saiho och Sarra Sassi.

Genom ett systematiskt arbete med språksamlingar samtidigt som barnen fick illustrera ord, har barnen utvecklat sina läs- och skrivförmågor. Det konstaterar Charlotta Saiho, Sarra Sassi och Alice Elmstedt på Universum förskola som skrivit en artikel om sitt arbete.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Vårt arbete hade gett fina resultat, och vi tyckte att det var viktigt att berätta för andra förskolor hur man kan utveckla läs- och skrivutvecklingen på ett lustfyllt sätt.

Vad handlar artikeln om?

– Parallellt med språksamlingarna påbörjade vi också ett projekt där barnen skulle illustrera egna teckningar utifrån deras reflektioner från förskolans pågående tema. Under hösten 2022 till och med våren 2023 var temat ”Jag och världen”, som hade fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Barnen gjorde egna teckningar och fick skriva ett ord som passade till deras teckning. I början av projektet blev det mest krusiduller men längre fram i arbetet blev det riktiga ord och hela meningar.  

Vi kunde verkligen se att barnens läs- och skrivutveckling tog fart.

Vilka resultat har ni sett?

– Vi arbetade systematiskt med Före Bornholmsmodellen och projektet där barnen fick illustrera och skriva ord. Tack vare arbetet med Före Bornholmsmodellen började barnen uppmärksamma ljud, ord och meningar. När de samtidigt fick illustrera ord kunde de koppla ihop ljuden med bokstäver som i sin tur gjorde att de började läsa och skriva. Vi kunde verkligen se att barnens läs- och skrivutveckling tog fart.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi har blivit medvetna om hur viktiga de här metoderna är för att stimulera läs- och skrivutvecklingen i förskolan, och för att få veta hur progressionsutveckling sker hos barn. Vi har insett att upprepning ger utdelning, också för att få med de barn som eventuellt har det lite svårare med läs- och skrivutvecklingen. Det är viktigt att kunna förebygga redan i tidig ålder.

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Vi försöker uppmuntra de andra avdelningarna på förskolan att börja arbeta med de två metoderna, och framför allt Före Bornholmsmodellen med yngre barn.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev