Lek som pedagogisk strategi

Artikel nummer 3 2011: En förskoleklass för barn med autism. Om struktur och lärande lek.

Lotta Lindström (till vänster) och Karin Gustafsson har skrivit en artikel om deras arbete med att bygga upp en förskoleklass för barn med autism där leken får ta plats.

Varför ville ni skriva en artikel?

– Det var vår rektor som uppmuntrade oss att dokumentera vårt arbete. Vi startade upp gruppen 2008 och det är först nu, när klassen har funnits i tre år, som vi kände oss mogna att skriva den här artikeln.

Vad handlar artikeln om?

– Om uppbyggnaden av en förskoleklass med barn inom autismspektrum. Vi tar upp de olika delar som vi har fokuserat och byggt arbetet på, bland annat har leken haft stor betydelse. Eftersom barnen har begränsningar i delar av sin utveckling och sin sociala kommunikation behövde vi tänka på ett annat sätt.

Vad har ni sett för resultat?

– Att leken har stor betydelse i alla de delar som barnen har begränsningar i. Vi har sett att de barn som idag är 9 år har gjort väldiga vinster i och med att vi har hållit fast vid att arbeta via leken. I dag är de arbetsinriktade och fokuserade och har en ökad social kommunikation med varandra, mer än vad barn med de här svårigheterna vanligtvis har.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi startade upp en ny förskoleklass i augusti 2011. Våra kunskaper och erfarenheter gör att vi är mer medvetna om barnens behov och uttryck. Det är nya barn och vi gör andra anpassningar även om grunden är den samma.

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Vi ser att den här artikeln gör det tydligare för våra kollegor och för barnens föräldrar att få en bättre uppfattning om hur vi arbetar. Det är positivt.

 

Läs hela artikeln i vår serie Undervisning & Lärande här

Författare: Lotta Lindström och Karin Gustafsson, Sickla skola

Text: Åsa Larsson 

Sidan publicerades 2011-03-01 21:15 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:16 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.