Matematik, IKT och musik

Artikel nr 9 2010: Ämnesintegration – Projekt med hjälp av matematik, IKT och musik

Under höstterminen 2009 genomförde vi ett ämnesintegrerat temaarbete med musik somsamlande ämne. Övriga ämnen som vi arbetade med var matematik, svenska och bild. Målet var att barnen skulle lära sig fakta i matematik, skriva text, arbeta med bild, musik och IKT, sjunga, skoja med rytmer och ord och samtidigt ha roligt. Resultatet har varit mycket positivt, för eleverna både enskilt och tillsammans, genom att de har fått ta del av varandras sätt att arbeta, samt att det skapat ett varmt och glädjefullt arbetsklimat där eleverna tagit tillvara på varandras matematiska, skriftliga, musikaliska och tekniska kunskaper.

Karin Håkansson musiklärare,

Karin Eliasson/Skarstedt 1-7 lärare ma/no/eng/sv och

Per Jönsson/Viberg mellanstadielärare ma/sv/so,

Myrsjöskolan i Nacka Kommun.

E-post: karin.hakansson@nacka.se,

karin.eliasson.skarstedt@nacka.se,

per.jonsson.viberg@nacka.se

Sidan publicerades 2010-09-30 22:23 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:19 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.