Matematik, IKT och musik

Artikel nr 9 2010: Ämnesintegration – Projekt med hjälp av matematik, IKT och musik

Under höstterminen 2009 genomförde vi ett ämnesintegrerat temaarbete med musik somsamlande ämne. Övriga ämnen som vi arbetade med var matematik, svenska och bild. Målet var att barnen skulle lära sig fakta i matematik, skriva text, arbeta med bild, musik och IKT, sjunga, skoja med rytmer och ord och samtidigt ha roligt. Resultatet har varit mycket positivt, för eleverna både enskilt och tillsammans, genom att de har fått ta del av varandras sätt att arbeta, samt att det skapat ett varmt och glädjefullt arbetsklimat där eleverna tagit tillvara på varandras matematiska, skriftliga, musikaliska och tekniska kunskaper.

Karin Håkansson musiklärare,

Karin Eliasson/Skarstedt 1-7 lärare ma/no/eng/sv och

Per Jönsson/Viberg mellanstadielärare ma/sv/so,

Myrsjöskolan i Nacka Kommun.

E-post: karin.hakansson@nacka.se,

karin.eliasson.skarstedt@nacka.se,

per.jonsson.viberg@nacka.se

Sidan publicerades 2010-09-30 22:23 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:19 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!