Minecraft får elever att ställa frågor och söka kunskap

Artikel nummer 1/2018: Spela sig till lärande, går det? Ett ämnesövergripande projekt med datorspel som verktyg

När dataspelet Minecraft kom in i klassrummet ökade elevernas engagemang. Det visar Åsa Girgensohn, förstelärare på Björknässkolan i Nacka, som skrivit en utvecklingsartikel om ett ämnesövergripande projekt där eleverna byggde ett gemensamt virtuellt samhälle.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Jag vill inspirera andra lärare till att använda dataspel i undervisningen. Det gör ju många redan men ofta används dataspel för att checka av kunskaper snarare än att utveckla elevernas lärande, som det här projektet handlar om.

Vad handlar utvecklingsartikeln om?

– Om ett projekt i två klasser i årskurs 5 där eleverna byggt ett samhälle med dataspelet Minecraft Education. Elevernas uppgift var att tillsammans planera och utföra bygget av ett hållbart samhälle med allt vad det innebär – bostäder, energiförsörjning, uppvärmning, vattenrening, livsmedelstillverkning, transporter och sophantering. Eleverna skulle också skapa ett fungerande politiskt styre och samhällsfunktioner som skola och sjukvård.

– Eleverna arbetade i grupper med olika ansvarsområden. De planerade, sökte kunskap och diskuterade tillsammans. Själva byggandet i dataspelet skedde individuellt men i samma värld.

– Projektet kopplades till kunskapskrav i samtliga no-ämnen, teknik, samhällskunskap, geografi och svenska.

Vilka resultat har du sett?

– Att elevernas engagemang ökade markant. Det gällde inte bara de som var bekanta med dataspel sedan tidigare. Mest entusiastiska var nästan de som sällan eller aldrig brukade spela dataspel.

– Elevernas egna utvärderingar visar att de fick en ökad lust att lära sig och de tyckte även att de hade lärt sig nya saker. Det här bekräftades också i den kunskapskontroll jag gjorde efter projektet, den visar att samtliga elever nådde upp till kunskapskraven.

– Jag trodde att projektet skulle ta jättemycket tid men när eleverna väl var klara med sina diskussioner och kunskapssökningar var de oerhört snabba att bygga upp det gemensamma samhället.

– Under byggprocessen var eleverna självgående och hjälpte varandra. Det innebar att jag fick möjlighet att utvärdera enskilt med varje elev.

– Givetvis uppstod en del problem. Skolans nätverk svajade ibland, vilket innebar att eleverna loggades ut från spelet. Det hände också saker i klassrummet mellan eleverna. Minecraft fungerar så att alla som deltar i samma värld kan bygga men också rasera allt som finns där. Vid ett par tillfällen blossade konflikter upp då elever raserade andra elevers byggnader i dataspelet. Incidenterna mynnade trots allt ut i viktiga och bra diskussioner om bland annat respekt för andras arbeten och åsikter.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Det som var utvecklande med just det här projektet var att eleverna tvingades ställa egna frågor och även hitta svaren för att kunna bygga vidare. Exempelvis om vilka hållbara energikällor som finns. Min roll blev mer att hjälpa eleverna med kunskapskällor och ställa motfrågor än att presentera fakta. Mycket värdefullt var också att få tid att prata och stämma av kunskaper med varje elev under projektet.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har varit mentor åt två kollegor som utfört liknande projekt i sina klasser. Utöver det har jag berättat om arbetet för övriga lärare. Jag har även skrivit vad som kan liknas vid en manual om hur man som lärare kan arbeta med dataspel och lägga upp ett liknande projekt.

Åsa Girgensohn är förstelärare och undervisar i fysik, kemi, biologi, teknik, matematik och bild på Björknässkolan i Saltsjö-Boo. E-post: asa.girgensohn@nacka.se.

Susanne Sawander

Fakta/
Läs mer om Minecraft: Education Edition på svenska här 

Sidan publicerades 2018-02-13 13:33 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-15 09:43 av Moa Duvarci Engman


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Rektors pedagogiska ledarskap

Hur kan rektor navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på pedagogiska ledare? Det är något som forskaren Katarina Ståhlkrantz undersöker i sin bok om pedagogiskt ledarskap.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.

”Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter”

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling, där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt, forskare och process- och projektledare för Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer.

3 ways administrators can show they care about teachers as people

It’s easy for school leaders to get caught up in roles and responsibilities—but it’s important to remember that teachers are more than their job titles.

Förskolebarn får lära sig kemi och fysik

Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull? Varför dunstar vattenpölen på gården? Visst kan femåringar förstå fysikaliska begrepp – särskilt när experimenten kan utföras med lera och lego.