Musikämne mer än bara sång

Artikel nummer 4 2010: Musikundervisningen i skolan. Ett sätt att genomföra musikundervisningen så att den tillgodoser alla elevers individuella lärstil – och på så sätt förbättrar elevernas resultat och upplevelse

Syftet med den här artikeln är att visa hur man kan planera och genomföra musikundervisningen, så att den tillmötesgår alla elevers individuella lärstil. Med hjälp av ett varierat arbetssätt där musiken ligger som grund, integreras även rytmik, dans, rörelselekar, improvisation, instrumentalism och drama. Elevernas individuella mål, ihop med mitt förhållningssätt som “vägvisare”, har fått styra lektioner, arbetsområden och uppvisningar.

Det här arbetssättet har visat att elevernas upplevelse och resultat i ämnet har förbättrats – eleverna har fått en bättre insikt i sitt lärande och i sitt skapande och också förstått att musikämnet är så mycket mer än att bara sjunga.

Birgitta Torstensson är utbildad grundskollärare sedan 19 år tillbaka. Hon har arbetat som klassföreståndare ett antal år innan hon vidareutbildade sig till musik/rytmiklärare. Hon arbetar idag på Solsidans- och Neglinge skola i Nacka Kommun.

E-post: birgitta.torstensson@nacka.se

Sidan publicerades 2010-04-02 21:47 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:22 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.