Musikämne mer än bara sång

Artikel nummer 4 2010: Musikundervisningen i skolan. Ett sätt att genomföra musikundervisningen så att den tillgodoser alla elevers individuella lärstil – och på så sätt förbättrar elevernas resultat och upplevelse

Syftet med den här artikeln är att visa hur man kan planera och genomföra musikundervisningen, så att den tillmötesgår alla elevers individuella lärstil. Med hjälp av ett varierat arbetssätt där musiken ligger som grund, integreras även rytmik, dans, rörelselekar, improvisation, instrumentalism och drama. Elevernas individuella mål, ihop med mitt förhållningssätt som “vägvisare”, har fått styra lektioner, arbetsområden och uppvisningar.

Det här arbetssättet har visat att elevernas upplevelse och resultat i ämnet har förbättrats – eleverna har fått en bättre insikt i sitt lärande och i sitt skapande och också förstått att musikämnet är så mycket mer än att bara sjunga.

Birgitta Torstensson är utbildad grundskollärare sedan 19 år tillbaka. Hon har arbetat som klassföreståndare ett antal år innan hon vidareutbildade sig till musik/rytmiklärare. Hon arbetar idag på Solsidans- och Neglinge skola i Nacka Kommun.

E-post: birgitta.torstensson@nacka.se

Sidan publicerades 2010-04-02 21:47 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:22 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Psychological theory may help boost student engagement

A psychological theory developed in the 1970s and 1980s may hold the answer to engaging students in classroom lessons. Erika Patall, associate professor of education and psychology, says research supports the theory as a teaching strategy focused on autonomy, competence and relatedness.

Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Sociala medier kan vara förklaringen till lästrenden bland unga

En undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att lästrenden har vänt. Unga vuxna läser mer än tidigare. En förklaring kan vara att böckerna diskuteras på sociala medier.