Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Pedagogiska planeringar utvecklar bedömning och undervisning

Publicerad:2014-01-28
Uppdaterad:2014-02-05
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Artikel nr 1 2014: Från kapitel till förmågor. Om kunskapsbedömning i moderna språk

Ulrika Andersson
Ulrika Andersson arbetar som lärare i franska och engelska på Samskolan Saltsjöbaden i Nacka kommun.

Kombinationen av pedagogiska planeringar och formativ bedömning utvecklade elevernas förståelse för kursplanerna vilket hjälpte dem att nå målen. ”Jag har gjort utvärderingar under arbetets gång och vid slutet av läsåret. De visar att eleverna uppskattat arbetet med tydliga planeringar”, säger läraren Ulrika Andersson.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Jag ville visa hur man kan utveckla bedömning och undervisning med hjälp av pedagogiska planeringar (LPP) för att implementera Lgr 11. Mitt projekt pågick under läsåret 2011-2012 i en undervisningsgrupp i franska år 8. Vid denna tidpunkt var Lgr 11 nytt och jag ville dra nytta av den nya kursplanen och förnya min undervisning och bedömning. Genom att skriva artikeln fick jag tid att reflektera över arbetet som jag genomfört.

 Vad handlar artikeln om?

– Utvecklingsartikeln beskriver hur jag gick från kapitel till förmågor i min undervisning och hur jag på så vis utvecklade både undervisning och bedömning. Artikeln skildrar hur jag planerade och genomförde arbetet i en undervisningsgrupp.

 Vilka resultat har du sett?

– Jag har gjort utvärderingar under arbetets gång och vid slutet av läsåret som visar att eleverna uppskattat arbetet med tydliga planeringar. De tyckte att undervisningen blev strukturerad och att de visste vilka förmågor de arbetade med och varför vi arbetade med just det innehållet.

– Arbetet ledde till att jag jobbade mer med formativ bedömning, självvärdering och kamratbedömning. Kombinationen av pedagogiska planeringar och användandet av formativ bedömning utvecklade elevernas förståelse för de nya kursplanerna och de upplevde att det hjälpte dem att nå målen i franska. Det stämmer med den pedagogiska forskningen, både John Hattie och Dylan Wiliam tar ju upp det som komponenter för ett effektivt lärande.

 Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Jag har fortsatt att arbete med tydliga planeringar kopplade till kursplanerna och kunskapskraven. Jag använder dem kombinerat med formativ bedömning i alla mina klasser numera.

– Det är inte läromedlet som styr undervisningen utan det är vilka förmågor vi ska öva oss i och hur förmågorna ska bedömas i arbetsområdet. Det här gör att jag tycker att mitt arbete blivit mer kreativt och levande. Genom formativ bedömning har jag fått bättre kontakt med mina elever och jag kan lättare följa deras utveckling. Det har förändrat mitt arbete på ett positiv sätt.

 Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Under arbetets gång pratade jag med ämneskollegor och andra som provat den här typen av planeringar. Jag har också delat med mig av planeringarna till mina ämneskollegor på min skola, men även till kollegor på andra skolor i Nacka kommun. Jag kommer också att erbjuda mig att gå igenom utvecklingsartikeln med andra kollegor på min skola. Den kan vara användbar för alla som vill utveckla sin undervisning och bedömning eftersom själva arbetssättet kan användas inom alla skolämnen.

John Miller

Ulrika Andersson är legitimerad gymnasielärare och arbetar idag som lärare i franska och engelska på Samskolan Saltsjöbaden i Nacka kommun.

E-post: ulrika.m.andersson@nacka.se

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev