Projekt Urkult

Artikel 3 2008: Projekt Urkult, ett ämnesövergripande temaarbete i grundskolans år 7

Under höstterminen 2003 genomförde C-lagets lärare samt elever i år 7 på Myrsjöskolan i Nacka ett temaarbete med innehållet »De första människorna«. Projektet fick namnet «Urkult« och syftade till att öka samarbetet mellan olika lärargrupper, ge kunskap om hur detta kan göras och vilka effekterna blir för lärande bland lärare och elever, samt att ge eleverna sociala kompetenser. Projektet resulterade bland annat i att eleverna fick höga slutbetyg i projektämnena vilket i sin tur troligen berodde på fördjupade och breddade kunskaper hos såväl elever som lärare. Antalet kulturklasser på skolan har ökat, sannolikt som en följd av projekt »Urkult«.

Stina Ekmark är lärare vid Myrsjöskolan i Nacka. Hon undervisar i SO, svenska och drama. Hon är även speciallärare.

E-post: stina.ekmark@nacka.se

Lars-Gunnar Svenneke är bild- och matematiklärare vid Myrsjöskolan, Saltsjö-Boo, Nacka kommun.

E-post: lars-gunnar.svenneke@nacka.se

Tore Mattsson är musiklärare vid Myrsjöskolan i Nacka.

E-post: tore.mattsson@nacka.se

Sidan publicerades 2008-03-09 11:05 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:33 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.