Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 7-9

Promenader krokar upp kunskaper

Publicerad:2022-03-18
Uppdaterad:2022-09-06
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

Utveckla skolan nummer 3/2022: På minnespromenad genom tusen år av språkutveckling

Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka.

En interaktiv promenad med ljud, bild och rörelse gjorde det enklare för eleverna att ta in faktatung kunskap. Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka har skrivit en artikel om minnespromenader i ämnet svenska.

Varför ville ni skriva en artikel?

– För att vi gärna vill sprida det här sättet arbeta på. Inte minst för att det går att minnespromenader går anpassa till i stort sett alla ämnen och elever i alla nivåer. Dessutom är det ett bra sätt att få in mer rörelse och utevistelse i undervisningen.

Vad handlar artikeln om?

Den beskriver hur vi i tre klasser i årskurs åtta arbetat med så kallade minnespromenader i ämnesområdet svensk språkhistoria. Det är ett faktatungt område som vi sedan tidigare vet att många elever tycker är svårt att ta till sig.

Minnespromenaderna bestod av en slinga runt skolan med fem olika stationer. Vid varje station fick eleverna lyssna på en ljudfil med fakta om den specifika epoken, musik och andra tidsenliga ljudeffekteter som vi lärare spelat in. Vid stationerna fanns även bilder samt en praktisk uppgift, exempelvis med en rita med krita med på en stenhäll, vilket skulle fungera som en minneskrok för runskrift. Eleverna gick minnespromenaden i etapper, med en station i taget. I klassrummet arbetade de vidare med innehållet för den aktuella stationen för att sedan ge sig ut på promenaden igen, repetera den första stationen och sedan gå   vidare till nästa station. På så vis fick eleverna möta samma innehåll flera gånger och succesivt bygga på med nya kunskaper.

Efter projektet fick eleverna gjorde eleverna ett prov och fick genom en enkät berätta vad de tyckte om det här sättet att arbeta på.

”Flera elever beskriver att de ”gått promenaden i huvudet” när de gjorde provet.”

Vilka resultat har ni sett?

Det tydligaste är att provresultaten hos de här eleverna är betydligt bättre jämfört med tidigare år. Vår tolkning är att minnespromenaderna har varit en stark bidragande orsak till att eleverna tagit till sig av kunskaperna och också kommit ihåg dem. Det här bekräftas också i elevenkäterna, flera elever beskriver att de ”gått promenaden i huvudet” när de gjorde provet. Vi lärare har också märkt att de här kunskaperna sitter kvar på ett helt annat sätt, det händer att elever efter flera månader tar upp något de lärde sig från minnespromenaden.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

Vi arbetar idag mer medvetet med att ”hänga upp” kunskaper på olika reella eller imaginära ”krokar”, just i syfte att hjälpa eleverna att lättare minnas och komma ihåg. Vi har helt enkelt ett tydligare fokus på hur eleverna kan lära, inte enbart vad de ska lära.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

Vi har fått mycket positiv respons när vi presenterat arbetet både för kollegor här på skolan och på den större ämneslärarkonferensen i Nacka kommun.

Malin Hökby är förstelärare och lärare i svenska och engelska på Myrsjöskolan i Nacka
Martin Flodkvist är lärare i svenska och engelska på Myrsjöskolan i Nacka

Utveckla skolan nr 3/2022

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev