Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Resa på schemat ökar motivation

Publicerad:2018-03-22
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Genom att knyta ämneskurser till en studieresa ökar både engagemang och motivation hos ofta studietrötta avgångselever. Det visar Jenny Segerberg och Kari Mailniemi, lärare vid YBC gymnasieskola i Nacka kommun.

Varför ville ni skriva om ert utvecklingsarbete?

– Främst för att vi vill visa hur man kan knyta gymnasiekurser till en studieresa i syfte att öka elevernas motivation. Vår erfarenhet var att elevernas motivation dippar det sista gymnasieåret. Ett ofta uttryckt önskemål från elever var även mer verklighetsförankrade kurser.

Vad handlar bidraget om?

– Om hur erfarenhetsbaserade metoder kan användas i undervisningen i syfte att öka elevernas motivation. Konkret handlar bidraget om hur vi i en gymnasieklass under tre år, från årskurs ett till tre, arbetat med en studieresa till Uganda som gjorde sista terminen i årskurs tre. Kurserna som knöts till projektet var entreprenörskap med fokus på socialt entreprenörskap, sociologi samt gymnasiearbetet. Bidraget beskriver hur klassen i årkurs tre arbetade med förberedelser inför resan. Kursen i entreprenörskap fokuserade exempelvis på olika sätt samla in pengar till resan, i samma ämne samarbetade vi också med ett barnhem i Uganda som drivs av en svenska. I sociologikursen fokuserade vi på etnografi med betoning teorier om kulturmöten och etnografi som metod. Syftet var att ge eleverna teoretiska och kognitiva redskap att kunna reflektera över sina erfarenheter i Uganda utifrån etablerade kulturvetenskapliga begrepp som etnocentrism, orientalism och kulturevolutionism. Inför resan till Uganda fick eleverna även arbeta med kultursimuleringar. I bidraget beskriver vi också utförligt hur en studieresa praktiskt kan läggas upp.

Vilka resultat har ni sett?

– Att eleverna var enormt engagerade både före, under och efter resan! Vi såg en stor skillnad mot tidigare årskullar. Utöver ökad studiemotivation bidrog projektet till en väldigt stark gruppkänsla. Vilken påverkan resan har på de här eleverna på sikt, utifrån yrkes- eller studieval, är förstås väldigt svårt att säga. Men vi planerar nu att göra en uppföljning, bland annat genom en enkät med frågor huruvida projektet påverkat deras val och funderingar över framtiden.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi är otroligt nöjda och vår första tanke var att det här måste vi göra om. Årets avgångsklass har ju inte arbetat på samma sätt sedan årskurs ett, därför har vi skalat ned projektet, resmålet blev Krakow i Polen, bland annat med besök i Auschwitz. Nästa år planerar vi att knyta resan till fler kurser och ämnen.

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Studieresorna har engagerat andra elever och lärare på skolan och till viss del har det berörts i andra ämnen. Här finns givetvis massor att utveckla och vi lär oss hela tiden hur konceptet kan tas vidare.

Kari Maliniemi är lärare i entreprenörskap, psykologi och samhällskunskap på gymnasiet och arbetar på YBC i Sickla. E­post: kari.maliniemi@nacka.se

Jenny Segerberg är lärare i engelska, spanska och kommunikation på gymnasiet och arbetar på YBC i Sickla. Epost: jenny.segerberg@nacka.se

Susanne Sawander

 

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev