Samarbete med företag väckte elevernas intresse för ingenjörsyrket

Artikel nr 4 2013: Vad gör en ingenjör? Ett unikt samarbete med Atlas Copco för att höja intresset för teknikämnen bland kommunens högstadieelever

Monica Seittu

Många elever tycker att NO och teknik är svåra ämnen, säger Monica Seittu, lärare på Myrsjöskolan i Nacka.

När eleverna fick jobba tillsammans med ett riktigt företag i NO:n växte intresset för både ingenjörsyrket och ämnena teknik och naturvetenskap.

– Jag tror att det är ett måste att verklighetsanknyta till undervisningen, säger Monica Seittu, lärare på Myrsjöskolan i Nacka.

I Monica Seittus utvecklingsartikel ”Vad gör en ingenjör” beskriver hon ett samarbete mellan skola och arbetsliv. Syftet med projektet var att väcka elevernas intresse för naturvetenskap och teknik.

– Många elever tycker att NO och teknik är svåra ämnen. Men när de är rädda för NO och teknik, så blir de rädda för de yrken som är sammankopplade med dem. Det har varit en stor nedgång i teknik- och ingenjörsyrken, säger Monica Seittu.

– Jag blev frustrerad och tänkte: Vad ska jag göra för att få eleverna att förstå att de här ämnena är verkligheten? Då blev projektet med Atlas Copco idealet.

Samarbetet med industriföretaget gick ut på att eleverna, två klasser i årskurs 8, skulle utveckla en mejselhammare – en hammare som mejslar sig in i berget när man bryter mineraler. Företaget ville ha hjälp av eleverna att göra den mindre tung, och minska vibrationerna.

Tanken var dock inte att bygga själva verktyget, utan de skulle endast konstruera en en ritningsmodell. Eleverna sökte information på en mängd olika ställen:

– De googlade, de ringde Atlas Copco, de gick in i periodiska systemet och tittade på densitet. Många ringde byggvaruhus och frågade om material. När de frågade mig sa jag ”jag vet inte mer än ni vet”. Medvetet så hjälpte jag dem inte, det var ju en del av uppgiften. Sen fick de redovisa på ett A3-papper med text och bild, berättar Monica Seittu.

Vad har du sett för resultat?

– Eleverna vill gärna göra liknande projekt igen, det var ett idealiskt projekt på det stora hela. Vi hade ett bra upplägg med besök i gruvan, och experiment med tryckluft, och det var föreläsningar av ingenjörer som var nyutbildade. Det väckte många av mina elevers intresse. Många av dem var inte så intresserade av fysik och teknik innan.

– Innan projektet var det omkring en tiondel som hade en aning om vad en ingenjör gjorde. Men efteråt var det i princip alla som kunde svara på frågan ”Vad gör en ingenjör”, och 8 av 30 kunde tänka sig att jobba som en ingenjör.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Eleverna var oerhört positiva, när jag frågade om de skulle kunna tänka sig att göra ett liknande projekt igen så svarade cirka 80 procent ja.

– Jag är nog mer modig att ge mig in i liknande projekt igen, men jag kommer att vara mer tydlig med att jag vill ha feedback från företaget. Det tyckte jag saknades, men utvärderingen är minst lika viktig som själva projektet.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Vi är flera NO-lärare som har gjort samma projekt så vi har ämnesträffar varje vecka där vi delar med oss av information. Det är en fantastisk skola. Den styrs jättebra, med små klasser, regelbundna träffar inom ämnena, och ledningsträffar.

– Att få jobba på en sådan arbetsplats gör också att man vågar ge sig in på sådana här projekt. Att vi lärare vågar tro på oss själva, och tar med eleverna på den resan, säger Monica Seittu.

– Man kan ge sig ut på gungfly tillsammans med eleverna och ta sig till andra sidan ändå.

Moa Duvarci Engman

Sidan publicerades 2013-06-13 12:44 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

”Skolans ansvar slutar inte vid skolgårdsstaketet längre”

Genom en IKT-aktivitet på fritids kunde fritidspedagogerna Stina Hedlund och Linnea Malmsten skapa en möjlighet för barnen att samtala om och förstå den digitala världen bättre. Barns och ungdomars sociala kultur på internet är en stor del av deras liv – och det är viktigt att ge dem kunskap och verktyg om den, menar de.

Filmskapande i matten

Med hjälp av Youtube gör Åsa Girgensohn matematiken lättare att förstå för eleverna. I en utvecklingsartikel berättar hon om sina erfarenheter i klassrummet.

Dialog i fokus i rektorers utvecklingsarbete i förskolan

Rektorer använder dialog som verktyg vid undervisningsutveckling i förskolan. Det visar Christina Agewall som har skrivit en utvecklingsartikel om rektorers ledning i förskolan.

Programmering i idrott och hälsa gav oväntade resultat

Genom att skapa en stegräknare blev undervisningen både konkret och praktisk. Lärarna Christer Sjöberg och Dylan Roberts på Sigfridsborgsskolan i Nacka har skrivit en utvecklingsartikel om ett ämnesövergripande projekt inom programmering.

Handledaren – lärarens förlängda arm vid fjärrundervisning

God kommunikation och transparens är grundläggande för att handledare ska kunna stötta både elever och lärare vid fjärrundervisning. Det visar Fredrik Freud, lärare vid Värmdö skärgårdsskolor, i sin utvecklingsartikel.

Fler bilder i matematiken ökar elevernas förståelse

När eleverna fick mer visuellt stöd ökade deras förståelse för algebra. Det visar Tavga Abdulla, matematiklärare på introduktionsprogrammet vid gymnasieskolan YBC i Nacka.

Nytt schema skapar tid för friluftsliv

Idrottslärarna Ove Axelsson och Johan Söderström på Järla skola i Nacka har skrivit en artikel om en rockad i schemaläggningen som skapar utrymme för regelbunden undervisning i friluftsliv.

Stödstrukturer omarbetas av elever på distansgymnasium

Lärarnas lektionsplanering utnyttjas väl av distansgymnasiets elever. Men de dekonstruerar dem och anpassar stödet efter sin egen livssituation, visar Tommy Palmèr i sin utvecklingsartikel.

Promenader krokar upp kunskaper

En interaktiv fysisk promenad gjorde det enklare för eleverna att ta in faktatung kunskap. Det visar Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka i sin utvecklingsartikel om minnespromenader i ämnet svenska.

Tydlig undervisning med modellering

Engelskläraren Frida Ejervall var tveksam till effekten av att genom modellering undervisa om skrivprocesser. Men eleverna var positiva och deras skrivande utvecklades, visar hon i sin utvecklingsartikel.

Poesi väcker skrivlust hos gymnasieelever

En årlig poesifestival ökar intresset för kreativt skrivandet hos elever på det Naturvetenskapliga programmet. Det visar lärarna Magdalena Gyllenlood, Pernilla Lämber och Veronica Wirström på Nacka gymnasium.

Gestaltning av historien ger kunskaper på djupet

Att låta eleverna göra film om personer från en annan tidsera skapar djupare förståelse för historieämnet. Lärarna Kristina Ekmark och Anna Fredmark på Myrsjöskolan i Nacka har skrivit en artikel om ett filmprojekt i ämnet historia.  

Enkel insats lindrar talängslan hos elever

En workshop kan hjälpa talängsliga elever att klara kunskapsmålen. Det visar Simon Eksmo, lärare på Kunskapsgymnasiet i Norrköping, som skrivit en utvecklingsartikel om en enkel insats med positiva resultat.

Relationer särskilt viktigt i distansundervisning

Känslan av avstånd i distansundervisning minskar när läraren använder ett mer informellt språk, ofta syns i bild och bjuder in till samtal om annat än studierna. Det visar Sara Thorslund och Elin Bååth i sin utvecklingartikel.

Skolutveckling med resultat bygger på egen process

Framgångsrik skolutveckling bygger tid, struktur och organisation. Martina Bäckström har skrivit en utvecklingsartikel om skillnaden mellan kortsiktiga utvecklingsprogram och Ifousprogrammet Lärares profession och utveckling.

Utforskande undervisning i programmering

Genom att utforska och experimentera tillsammans utvecklar elever i förskoleklass kunskaper i programmering. Läraren Åsa Chibas har tillsammans med forskarna Jalal Nouri, Eva Norén och Lechen Zhang skrivit en utvecklingsartikel om programmering i förskoleklass.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer