Teknik som ett integrerat ämne

Artikel nr 12 2008: Teknik som ett integrerat ämne. Hur man kan integrera tekniken med skolans övriga ämnen

När jag under några år mött andra lärare på konferenser och mässor har jag förstått, genom samtal och föreläsningar, att tekniken många gånger försummas i våra skolor. Många lärare upplever att de inte behärskar att undervisa i ämnet då deras förkunskaper är för dåliga. I min undervisning har jag integrerat ämnet teknik i de andra ämnena, tekniken har fått en mening, en plats i ett sammanhang. Med det arbetssättet skulle fler kunna känna sig trygga med teknikämnet. Detta har i sin tur lett till att elevernas förståelse har blivit djupare, både för tekniken i sig men också för själva arbetsområdet.

Jane Rosenquist är lärare vid DaVinciskolan i Saltsjöbaden. Hon undervisar i teknik, SO och NO.

E-post: jane@davinciskolan.com

Sidan publicerades 2008-12-09 09:55 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-03-29 14:57 av Moa Duvarci Engman


Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
VR tar skolan till hemmasittare

Elever med psykisk ohälsa, eller har andra skäl, kan via VR få tillgång till undervisningen och en ökad känsla av närvaro på egna villkor. Både Kungsbacka och Eskilstuna kommun testar just nu att införa tekniken för att stötta elevhälsan.

Growing principals into strategic talent leaders

Why aren’t we guiding principals to be stewards of a crucial resource—teacher talent?

Mer undervisning på fritids när högre krav ställs på fritidshem

Tiden då frilek utgjorde hela eller större delen av fritidsverksamheten är förbi. Numera ska fritidshemmen innefatta mer undervisning och utbildning och vara ett komplement till det eleverna lär sig i klassrummet under skoltid. Björn Haglund, docent i barn- och ungdomsvetenskap, forskar om fritidshemmens uppdrag.

Magisk lekvärld för lärande

Med hjälp av en liten, liten gumma skapades en uppskattad lärmiljö på nystartade förskolan Nyckelpigan i Hedemora.

Flickors rop på hjälp

Flickor med adhd och autism osynliggörs. De får diagnos senare än ­pojkar och dålig respons när de själva söker hjälp. Psykologen Maria Bühler upprörs över deras ­långvariga psykiska lidande.