Viktigt för lärare att känna stöd av skolledaren

Artikel nr 3 2012: Lärare vill bli stöttade och sedda – Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Sharon Elhanati

Sharon Emanuel har intervjuat lärare om deras syn på skolledarskapets betydelse.

Dagens lärare har ett komplext uppdrag som genomsyras av alla förändringar som sker i skolan. Att skolledare ser och stöttar lärarna är därför extra viktigt. Det visar Sharon Emanuels artikel om skolledarskapets betydelse.

Läraryrket är det mest utsatta och stressiga yrket i dag, visar en undersökning från TCO. Det beror på att lärare har ett så mångfacetterat uppdrag, menar Sharon Emanuel, som har intervjuat 20 lärare om deras tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet.

– Att sköta undervisningsdelen kan kännas som det minsta en lärare gör. Vi har fått fler uppgifter och dokumentationen ställer helt andra krav i dag. Många lärare känner sig ovana och osäkra och tycker inte att de ges tid att sköta kärnverksamheten – alltså undervisningen, säger Sharon Emanuel.

Hon arbetar som grundskollärare i Sala kommun, och har en magisterexamen i ledarskap vid Mälardalens högskola. Utvecklingsartikeln ”Lärare vill bli stöttade och sedda” var ursprungligen en magisteruppsats som hon skrev samtidigt som hon arbetade som lärare, och kommunen som studerats är just Sala kommun.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Jag är engagerad i skolutveckling och har förstått att det finns ett enormt intresse för och fokus på ledarskapsämnet i stort just nu. Min studie togs emot väldigt positivt och många har varit intresserade av att ta del av mina resultat, allt från lärare och forskare till skol- och förvaltningschefer och rektorer.

– Det finns inte så mycket forskning om vad lärare tycker, upplever och känner. Därför är det relevant att faktiskt fråga lärarna. Vad är det de behöver för stöd?

Vad handlar artikeln om?

– Studien bidrar med kunskap om hur ledarskapet är relaterat till förutsättningen för att uppleva meningsfullhet i arbetet.

– Skolledarstöd blir extra viktigt när läraruppdraget försvåras av den osäkerhet som skapas av alla genomgripande förändringar i skolan. Därför är det viktigt att veta vad lärarna faktiskt säger att de behöver från de som leder skolan.

Vad såg du för resultat?

– Av studiens resultat framgår att nästan alla lärare verkar behöva stöd från ledaren. Det som var oerhört intressant var att lärarna verkar behöva olika typer av stöd. En del behöver ett mer eller mindre emotionellt stöd, en del behöver ett existentiellt stöd, och andra ett professionsbetonat stöd.

– Det överraskade mig att de mer strukturella ledarskapsaspekterna gavs betydelse av färre lärare. De mer organisatoriska aspekterna, som tydlighet, struktur, planering och informationstransperans, gavs mindre betydelse i lärarnas upplevelse av meningsfullhet i arbetet. Det är alltså de mer relationella aspekter som betonas som avgörande: Att känna tillit och förtroende, att bli sedd och att känna olika typer av stöd.

Under arbetet med studien blev Sharon Emanuel överraskad av att lärarna hade så mycket på hjärtat, och visade på så stor medvetenhet om vad som var viktigt för dem i relation till deras ledare.

– De hade jättebra tankar, och jag önskar bara att någon ville fråga lärarna vad de tycker – att man skulle ta in lärarperspektivet i forskningen när man studerar skolledarskap.

I framtiden kommer det att finnas två olika ledande befattningar, tror Sharon Emanuel. En pedagogisk ledare som syns i verksamheten, och en administrativ chef.

Vad tycker du är den största utmaningen i det pedagogiska ledarskapet?

– Att det pedagogiska ledarskapet ska kännetecknas av att ledaren är genuint nyfiken och intresserad av människor, av tillit och kunskap, och inte minst förståelse för människors olikhet på ett sätt som gör att ledaren kan ge ett person- och situationsspecifikt stöd när det behövs.

Moa Duvarci Engman

Sidan publicerades 2013-01-22 14:12 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2013-09-24 09:48 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ledarskapets dynamik i skolan

Vad vet vi egentligen om ledarskap så som det beskrivs och analyseras av forskarna? Det diskuterar Glenn Hultman, professor vid Linköpings universitet, i sin artikel om ledarskapsforskning.

Samband mellan kvalitetsarbete och slutbetyg

Skolor med ett mer avancerat kvalitetsarbete får fler elever som når målen och ett högre genomsnittligt meritvärde på skolan. – Resultatet är tydligt, säger Marie Johansson, som skrivit en utvecklingsartikel om kvalitetsarbete i grundskolan.

De har förändrat skolans arbetssätt

Elevernas låga meritvärden fick Kristina Kemp och Brett Kemp, lärare i Landskrona, att fundera på vad de kunde göra för att vända utvecklingen. Det resulterade i ett ändrat arbetssätt för hela skolan, där målet var att alla elever skulle kunna ta till sig undervisningen och känna sig inkluderade.

Podcast skapar motivation och höjer resultat

Att använda podcast i undervisningen höjer både elevernas motivation och resultat. Det konstaterar ämneslärare Markus Nyman och Kia Senneryd, special- och förstelärare, som skrivit en utvecklingsartikel om podcast som ett verktyg i undervisningen.

IUP-lektioner ger ökat fokus och mer glädje

Större delaktighet från eleverna och lättare att fånga upp elever i behov av stöd i ett tidigt skede. Fördelarna med att arbeta med IUP-lektioner är många, menar författarna till en ny utvecklingsartikel.

Brobygge mellan universitet och gymnasieskola

Ewa Baedecke Yllner är gymnasielärare i tyska och svenska på Nacka gymnasium. Hon har skrivit en utvecklingsartikel med titeln "Brobygge mellan universitet och gymnasieskola. Om ett samarbets- och nätverksprojekt i ämnet tyska".

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolforskningsinstitutets översikt: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Skolforskningsinstitutet har nu släppt den nya översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Rapporten kommer i två versioner, en för förskola och en för grundskola/gymnasieskola.

Rektors pedagogiska ledarskap – En studie om förutsättningar, realisering och förmåga

Syftet med licentiatuppsatsen är att försöka besvara frågan om vad rektors pedagogiska ledarskap innebär för rektor och hur detta kommer till uttryck i ”reflektioner, uppfattningar och föreställningar” om uppdraget samt i deras föreställningar om betingelser för ledarskapet. (pdf)

Skolforskningsinstitutet: Smala digitala resurser gör nytta i matte

Digitala lärresurser med tydligt fokus kan höja kunskaperna i matematik, visar en stor utvärdering. Men när det gäller stora kurspaket ses ingen skillnad mot annan undervisning.

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

På förskolan Stallet i Trollhättan har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i samhället. Tillsammans med forskare från Högskolan Väst har ny kunskap utvecklats.

Ny forskning visar att appar, modern pedagogik och teknologi gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter

I sin avhandling har Emma Lindeblad undersökt kopplingen mellan så kallad assisterande teknik (applikationer i surfplattor) och självbild samt psykisk hälsa hos elever med läs- och skrivsvårigheter.