Hoppa till sidinnehåll
Utvecklingsartikel

VSL. Visual Self Learning – ett pedagogiskt verktyg för att förbättra elevers lärande

Publicerad:2014-02-04
Uppdaterad:2014-02-27
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Artikel nr 5 2013: VSL. Visual Self Learning – ett pedagogiskt verktyg för att förbättra elevers lärande

Mia Hasselblad_Camilla Björkman stor
Lärarna Mia Hasselblad och Camilla Björkman har skrivit en utvecklingsartikel om Visual Self Learning (VSL).

Att videofilma sig själv i klassrummet är ett lika enkelt som effektivt sätt att utveckla sin lärarroll. Lärarna Mia Hasseblad och Camilla Björkman på Myrsjöskolan i Nacka har utformat en modell med mobilkameran och en rad fokusfrågor som främsta verktyg.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Vi tyckte att vi hade genomfört ett bra projekt och i upplägget ingick att skriva en utvecklingsartikel om arbetet.

Vad handlar artikeln om?

– Om vårt projekt, Visual Selt Learning som syftar till att utveckla lärarrollen i klassrummet. Konkret handlar det om att videofilma sig själv i klassrummet med förslagsvis en mobiltelefon och därefter analysera vad man gör utifrån ett visst fokus. Vi har tagit fram mallar till fyra fokusfrågor: Tydlighet och måluppfyllnad, disposition av lektion, genusperspektiv samt interaktion mellan lärare och elev. Tanken är att filma förutsättningslös och först efter lektionen bestämma fokus, just för inte styra sig själv för mycket. I mallarna svarar man sedan på en rad frågor såsom ”vad gick bra, mindre bra, varför och hur kan jag göra annorlunda nästa gång”.

– Lika viktigt som att försöka rätta till svagheter är tanken att också uppmärksamma vad man är bra på. Det här görs individuellt, det är alltså bara man själv som ser filmen och svarar på frågorna. Intentionen är att det inte ska ta längre tid än tio minuter att svara på frågorna. För att få verklig effekt bör man filma sig själv ganska ofta, helst varannan vecka eller åtminstone en gång i månaden. Genom att använda metoden kontinuerligt kan man tydligare följa utvecklingen hos sig själv.

Vilka resultat har ni sett?

– Vi har ju filmat oss själva under en längre tid och det har verkligen synliggjort oss som pedagoger. Att se sig själv på film väcker en massa frågor om hur man är som lärare, om man ser till att alla elever kommer till tals, vilka frågor man ställer. Med tiden blev vi båda mer uppmärksamma på oss själva i klassrummet även de lektioner vi inte filmade. Lite överraskade var att även eleverna började uppmärksamma hur och vad vi pedagoger gjorde eller inte gjorde. Det var roligt!

Hur har ert arbete påverkats av projektet?

– Vi har blivit mer observanta på oss själva i vår lärarroll. Tror vi båda ser oss själva med lite nya ögon, på ett positivt sätt!

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Projektet har fått ganska mycket uppmärksamhet i Nacka kommun där vi jobbar. Vi ska berätta om projektet på en intern konferens och hoppas så klart att våra kollegor ska bli intresserade.

Susanne Sawander

Camilla Björkman är utbildad 4-9 grundskollärare i Ma och NO/Tk och arbetar idag på Myrsjöskolan i Nacka kommun.

E-post: camilla.bjorkman@nacka.se

Mia Hasselblad är utbildad 4-9 grundskollärare i SO och arbetar idag på Myrsjöskolan i Nacka kommun.

E-post: mia.hasselblad@nacka.se

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev