VSL. Visual Self Learning – ett pedagogiskt verktyg för att förbättra elevers lärande

Artikel nr 5 2013: VSL. Visual Self Learning – ett pedagogiskt verktyg för att förbättra elevers lärande

Mia Hasselblad_Camilla Björkman stor

Lärarna Mia Hasselblad och Camilla Björkman har skrivit en utvecklingsartikel om Visual Self Learning (VSL).

Att videofilma sig själv i klassrummet är ett lika enkelt som effektivt sätt att utveckla sin lärarroll. Lärarna Mia Hasseblad och Camilla Björkman på Myrsjöskolan i Nacka har utformat en modell med mobilkameran och en rad fokusfrågor som främsta verktyg.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Vi tyckte att vi hade genomfört ett bra projekt och i upplägget ingick att skriva en utvecklingsartikel om arbetet.

Vad handlar artikeln om?

– Om vårt projekt, Visual Selt Learning som syftar till att utveckla lärarrollen i klassrummet. Konkret handlar det om att videofilma sig själv i klassrummet med förslagsvis en mobiltelefon och därefter analysera vad man gör utifrån ett visst fokus. Vi har tagit fram mallar till fyra fokusfrågor: Tydlighet och måluppfyllnad, disposition av lektion, genusperspektiv samt interaktion mellan lärare och elev. Tanken är att filma förutsättningslös och först efter lektionen bestämma fokus, just för inte styra sig själv för mycket. I mallarna svarar man sedan på en rad frågor såsom ”vad gick bra, mindre bra, varför och hur kan jag göra annorlunda nästa gång”.

– Lika viktigt som att försöka rätta till svagheter är tanken att också uppmärksamma vad man är bra på. Det här görs individuellt, det är alltså bara man själv som ser filmen och svarar på frågorna. Intentionen är att det inte ska ta längre tid än tio minuter att svara på frågorna. För att få verklig effekt bör man filma sig själv ganska ofta, helst varannan vecka eller åtminstone en gång i månaden. Genom att använda metoden kontinuerligt kan man tydligare följa utvecklingen hos sig själv.

Vilka resultat har ni sett?

– Vi har ju filmat oss själva under en längre tid och det har verkligen synliggjort oss som pedagoger. Att se sig själv på film väcker en massa frågor om hur man är som lärare, om man ser till att alla elever kommer till tals, vilka frågor man ställer. Med tiden blev vi båda mer uppmärksamma på oss själva i klassrummet även de lektioner vi inte filmade. Lite överraskade var att även eleverna började uppmärksamma hur och vad vi pedagoger gjorde eller inte gjorde. Det var roligt!

Hur har ert arbete påverkats av projektet?

– Vi har blivit mer observanta på oss själva i vår lärarroll. Tror vi båda ser oss själva med lite nya ögon, på ett positivt sätt!

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Projektet har fått ganska mycket uppmärksamhet i Nacka kommun där vi jobbar. Vi ska berätta om projektet på en intern konferens och hoppas så klart att våra kollegor ska bli intresserade.

Susanne Sawander

Camilla Björkman är utbildad 4-9 grundskollärare i Ma och NO/Tk och arbetar idag på Myrsjöskolan i Nacka kommun.

E-post: camilla.bjorkman@nacka.se

Mia Hasselblad är utbildad 4-9 grundskollärare i SO och arbetar idag på Myrsjöskolan i Nacka kommun.

E-post: mia.hasselblad@nacka.se

Sidan publicerades 2014-02-04 09:33 av
Sidan uppdaterades 2014-02-27 13:49 av


Relaterat

Hållbar utveckling vidgar ekonomiämnet

– Ofta känner vi att vi inte kan påverka något och det är deprimerande. Men här ser eleverna att det faktiskt går att göra något. Ekonomiläraren Carina Bladh undervisar sina elever i ekologiska fotavtryck.

IKT i svenskundervisning ökade elevers motivation

Med hjälp av IKT ökade gymnasieläraren Cecilia Landgren elevernas motivation i svenskundervisningen. Hon har låtit eleverna läsa romaner och sedan spela in en kortfilm baserad på böckernas handlingar i grupp.

Handledaren – lärarens förlängda arm vid fjärrundervisning

God kommunikation och transparens är grundläggande för att handledare ska kunna stötta både elever och lärare vid fjärrundervisning. Det visar Fredrik Freud, lärare vid Värmdö skärgårdsskolor, i sin utvecklingsartikel.

Fler bilder i matematiken ökar elevernas förståelse

När eleverna fick mer visuellt stöd ökade deras förståelse för algebra. Det visar Tavga Abdulla, matematiklärare på introduktionsprogrammet vid gymnasieskolan YBC i Nacka.

Tydlig undervisning med modellering

Engelskläraren Frida Ejervall var tveksam till effekten av att genom modellering undervisa om skrivprocesser. Men eleverna var positiva och deras skrivande utvecklades, visar hon i sin utvecklingsartikel.

Poesi väcker skrivlust hos gymnasieelever

En årlig poesifestival ökar intresset för kreativt skrivandet hos elever på det Naturvetenskapliga programmet. Det visar lärarna Magdalena Gyllenlood, Pernilla Lämber och Veronica Wirström på Nacka gymnasium.

Enkel insats lindrar talängslan hos elever

En workshop kan hjälpa talängsliga elever att klara kunskapsmålen. Det visar Simon Eksmo, lärare på Kunskapsgymnasiet i Norrköping, som skrivit en utvecklingsartikel om en enkel insats med positiva resultat.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.