Being moved to the outer edge. Experiences of working with newly arrived students in a newly diverse school

The purpose of the study is to examine and analyse teachers’ and their principal’s experiences of receiving a group of newly arrived students at a newly diverse school, in order to highlight how this impacts professional practice and what is important to take into account when receiving and teaching newly arrived students. The study is based on experiences from a research-and development program, with additional data gathered from semi-structured interviews with eight teachers and a principal at a rural school. The theoretical point of departure is Wenger’s (1998) theory on communities of practice and legitimate peripheral participation. The results show that the teachers were not prepared for the sudden change in the practice, and that the teachers’ were frustrated with being limited as professionals. The change wasn’t merely a change in student demographics but a significant change in the community or practice. Analytically, we understand this as being moved to the outer edge, from being central participants in the practice. The result shows that such a change requires focus on preparations and structures for reflection and support, so that teachers are able to again become competent actors and develop their teaching, in relation to newly arrived students.

Författare: Anna Ehrlin, Ulrika Jepson Wigg

Being moved to the outer edge. Experiences of working with newly arrived students in a newly diverse school

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, Vol. 18, nr 7

Sidan publicerades 2019-11-26 16:52 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Den värdefulla fritiden

Sedan den 1 juli får bara legitimerade lärare undervisa på fritidshemmet. Forskarna hoppas att det ska ge fritidslärarna ökad status och höja kvaliteten.

Övertolkad?

Hjärnforskaren Torkel Klingberg har blivit en galjonsfigur för motståndet mot skolans digitalisering. Men det han strävar efter är att revolutionera skolan med hjälp av digitala verktyg.

Flerspråkig matematikklass ökar förståelsen för matte

Att kunna prata om matematik på flera olika språk stärker förståelsen för matte. Det visar Ulrika Ryan i en avhandling vid Malmö universitet. Hon har också sett hur hjälpsamhet och konkurrensförhållanden uppstår när eleverna möts i skolmatematiken.

Nyckeln till delaktighet

Kaxfaktorn har stigit rejält. Ordet är initiativ­tagaren Kerstin Gatus eget och beskriver elevernas ökade självförtroende. Det är följden av en unik utbildning, Anpassad IT, vid Mora folkhögskola för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Fredrik Sandström: Det är ett svek att “anpassa bort” rätten att lära sig läsa och skriva

Lärare som värnar alla elevers rätt att lära sig läsa och skriva kan paradoxalt nog framstå som “elevfientliga” i andras ögon. Men att överge strävan att alla elever ska bli läs- och skrivkunniga, är ett gigantiskt svek. Alla elever behöver bli läsande och skrivande samhällsmedborgare, skriver Fredrik Sandström, svensklärare på högstadiet.