Bemanningsföretagens intåg i skolan. Skola, marknadisering och hyrlärare

Temp agencies’ steady incursion into education staffing: School, marketing, and supply teachers. Many schools have become dependent on staffing agencies to meet temporary staff needs. Supply teaching staff hired via these agencies have become important for schools’ activities and budgets, attracting extensive criticism. The teachers’ unions have been harsh critics of the staffing industry’s burgeoning role in education. The staffing agencies themselves believe that they can complement and help schools. This article presents an exploratory study of schools’ external staffing, seeking to better understand the phenomenon in relation to school marketing. Drawing on interviews and textual analysis, and using a genealogical approach, the article addresses questions such as: What types of problems and opportunities arise in connection with the external sourcing of school staff? The results identify divided opinions about whether these staffing agencies are cost-effective, and about the extent to which they advance or impede pedagogical development, competence, and security in schools.

Författare: Thom Axelsson

Bemanningsföretagens intåg i skolan. Skola, marknadisering och hyrlärare

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Vol 30 Nr 2 (2021)

 

Sidan publicerades 2021-11-25 10:08 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2021-11-29 10:26 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.