Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Artikeln bygger på en analys av elevers delaktighet i tre olika aktionsforskningsprojekt med syfte att problematisera elevers deltagande i olika faser av ett forskningsprojekt. Trots att elever är en central grupp i skolan har de sällan möjlighet att utöva agens och vara reellt delaktiga i skolutveckling. Studien utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv och använder Harts delaktighetsstege som analytiskt verktyg för att problematisera olika grader av elevers delaktighet i aktionsforskning i skolan. Analysen av fallen visar att elever i olika utsträckning, beroende exempelvis på studiedesign, kan vara delaktiga men att det trots goda intentioner finns svårigheter för elever att utöva reell delaktighet. Detta kan exempelvis bero på de förutsättningar och begränsningar som skolsammanhanget innebär samt på att elever i skolan är beroende av skolans vuxna, exempelvis lärare och rektor. Trots uppenbara hinder visar också analysen att elever kan göras delaktiga i aktionsforskningsprocessen genom exempelvis barncentrerade metoder och kontinuerlig reflektion över relationer och processer i forskningen. Resultatet visar också att elevers perspektiv kan bidra både till att initiera utvecklingsbehov och finna lösningar i en aktionsforskningsprocess. För att utveckla fler möjligheter för elever att utöva reell delaktighet indikerar resultaten att elevers deltagande i aktionsforskning måste utvecklas jämsides med vuxnas deltagande.

Författare: Helene Elvstrand, Lina Lago

Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Forskning og forandring

Sidan publicerades 2022-11-11 17:22 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-12-09 08:13 av Susanne Sawander


Relaterat

Snabba barn får mest plats i konstruktionsaktiviteter på förskolan

Kvicka och initiativrika barn får mest plats när det byggs och konstrueras på förskolan. Det visar Johan Boström som har undersökt konstruktionsaktiviteter i relation till teknik och genus.

Samverkan leder till fördjupad förståelse

Forskarna skapar arenor för reflektion och samtal. I sin avhandling belyser Yvonne Lindholm samverkan mellan forskare och pedagoger. Hon har också uppmärksammat en speciell grupp pedagoger, skvadrarna, som står mycket nära forskarna.

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens fortbildning för rektorer i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Delta i Stockholm den 2–3 februari 2023 eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 9 februari–2 mars.

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens om skolbibliotek på alla stadier för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek! Ta del av spännande föreläsningar som ger dig fördjupning, forskning och verktyg som rör organisation, MIK och läsfrämjande. Delta på plats i Stockholm eller via vår webbkonferens. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 25 mars.

Integrerat läsande och skrivande under ett litteraturarbete i årskurs 3

Vilka möjligheter erbjuder en integrerad läs- och skrivundervisning eleverna att förstå barnboken och reflektera kritiskt över dess framställning? Det är en av frågorna som Robert Walldén undersökt och redogör för i sin artikel.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser