Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Artikeln bygger på en analys av elevers delaktighet i tre olika aktionsforskningsprojekt med syfte att problematisera elevers deltagande i olika faser av ett forskningsprojekt. Trots att elever är en central grupp i skolan har de sällan möjlighet att utöva agens och vara reellt delaktiga i skolutveckling. Studien utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv och använder Harts delaktighetsstege som analytiskt verktyg för att problematisera olika grader av elevers delaktighet i aktionsforskning i skolan. Analysen av fallen visar att elever i olika utsträckning, beroende exempelvis på studiedesign, kan vara delaktiga men att det trots goda intentioner finns svårigheter för elever att utöva reell delaktighet. Detta kan exempelvis bero på de förutsättningar och begränsningar som skolsammanhanget innebär samt på att elever i skolan är beroende av skolans vuxna, exempelvis lärare och rektor. Trots uppenbara hinder visar också analysen att elever kan göras delaktiga i aktionsforskningsprocessen genom exempelvis barncentrerade metoder och kontinuerlig reflektion över relationer och processer i forskningen. Resultatet visar också att elevers perspektiv kan bidra både till att initiera utvecklingsbehov och finna lösningar i en aktionsforskningsprocess. För att utveckla fler möjligheter för elever att utöva reell delaktighet indikerar resultaten att elevers deltagande i aktionsforskning måste utvecklas jämsides med vuxnas deltagande.

Författare: Helene Elvstrand, Lina Lago

Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Forskning og forandring

Sidan publicerades 2022-11-11 17:22 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-12-09 08:13 av Susanne Sawander


Relaterat

Snabba barn får mest plats i konstruktionsaktiviteter på förskolan

Kvicka och initiativrika barn får mest plats när det byggs och konstrueras på förskolan. Det visar Johan Boström som har undersökt konstruktionsaktiviteter i relation till teknik och genus.

Samverkan leder till fördjupad förståelse

Forskarna skapar arenor för reflektion och samtal. I sin avhandling belyser Yvonne Lindholm samverkan mellan forskare och pedagoger. Hon har också uppmärksammat en speciell grupp pedagoger, skvadrarna, som står mycket nära forskarna.

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens fortbildning för rektorer i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Delta i Stockholm den 2–3 februari 2023 eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 9 februari–2 mars.

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek. Ta del av den senaste forskningen, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 25–26 april eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 2–23 maj. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser