En förskola på vetenskaplig grund

År 2011 fick Sverige en ny skollag, i vilken även den svenska förskolan omfattas. Enligt den nya skollagen skall förskolan bedriva en utbildning och en undervisning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (Skolverket, 2011). Sverige är idag det enda land i världen som har krav på att den utbildning och undervisning som bedrivs skall vila på vetenskap och forskning (Kroksmark, 2012). Att bedriva utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att verksamheten skall bygga på den forskning som görs om skolan, men samtidigt även på den kunskap man får eller fått genom erfarenhet, olika antaganden eller slutsatser (Kroksmark, 2010). Enligt Kroksmark (2012) har många verksamma pedagoger svårt att påvisa vilken vetenskaplig grund som deras verksamhet vilar på och står därför inför en ny utmaning i sin verksamhet. Genom att jag själv valt att vidareutbilda mig och på det sättet kommit i kontakt med mer vetenskap och forskning, har jag fått en djupare förståelse och ett större intresse för det vetenskapliga begreppet och för den forskning som bedrivs kring förskolan. Det har även gjort mig intresserad av hur andra pedagoger uppfattar vetenskaplig grund och hur de utformar sin verksamhet. Syftet med studien är att beskriva sex förskollärares uppfattningar om förskolan på vetenskaplig grund.

Författare: Jenny Wolf

En förskola på vetenskaplig grund 

Didaktisk Tidskrift, Vol 23, No. 1. 2013

Sidan publicerades 2013-03-07 13:25 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lärarstuderandes erfarenheter av en modellbaserad undervisning i gymnastik under lärarutbildningens praktikperioder

Modellbaserad undervisning i gymnastik, där eleven står i centrum för undervisningen och inlärningen, har ökat i popularitet. Strukturen och pedagogiken kan erbjuda en mängd positiva resultat och fördelar för eleverna och läraren, skriver Jan-Erik Romar i en vetenskaplig artikel.

Den sofistikerade instruktionen – datorspelens pedagogik

Den här artikeln handlar om datorspelens pedagogik: Hur är den uppbyggd, vilka pedagogiska principer bygger den på och går det att överföra den till skolmiljöer? Finns det en pedagogisk innovation i spelen som i överförd mening skulle kunna få unga att sitta med sin matematikläxa i timmar varje dag?

Undervisning i förskolan – en företeelse i rörelse

Undervisning kan ses som en företeelse i rörelse där gränser för dess början och slut inte låter sig fixeras. Det konstaterar Maria Olsson, Elisabeth Lindgren Eneflo och Gunilla Lindqvist som undersökt hur förskollärare ger olika innebörder åt undervisning i förskolan.

Vägar till en skola på vetenskaplig grund

Ann-Christine Wennergren och Pia Åman: Vägar till en skola på vetenskaplig grund

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser