2018-08-21 09:00  15732 Dela:

Ett skolövergripande samverkansprojekt: Att skapa studiero och en trygg lärandemiljö

Skolövergripande positivt beteendestöd (School Wide Positive Behavior Support, SWPBS) är en förebyggande insats med vetenskaplig grund som syftar till att skapa förutsättningar för trygghet, studiero och trivsel i skolan. Syftet med den här studien är att utvärdera implementering av skolövergripande positivt beteendestöd i en skola i ett socialt utsatt område och att jämföra utfallet med en kontrollskola. I studien undersöks lärarnas upplevelse av skolans klimat, stress, tilltro till egen förmåga att undervisa samt tillfredsställelse i arbetet. Resultatet visar att personalen vid experimentskolan efter genomförande av SWPBS skattade högre vad gäller skolans klimat och tilltro till egen förmåga att undervisa. Inga skillnader fanns mellan skolorna vid förmätning. Vid eftermätningen skattade dock personalen på experimentskolan högre vad gäller skolklimat, tilltro till egen förmåga, arbetstillfredsställelse och lägre vad gäller arbetsrelaterad stress jämfört med kontrollskolan. Vidare fanns några positiva samband för experimentskolan mellan pedagogernas skattning av implementeringstrohet och interventionens sociala validitet. Vikten av samverkan mellan akademin och fältet samt studiens metodologiska begränsningar diskuteras.

Författare: Laura Talme, Funkis skola & öppenvård/Nackagården HVB Lise Roll-Pettersson, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet Peter Karlsson, Besiva AB Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen, Stockholms universitet

Ett skolövergripande samverkansprojekt: Att skapa studiero och en trygg lärandemiljö

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2018

Sidan publicerades 2018-08-21 09:00 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-09-03 15:41 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

In video classes teachers parse clues to student wellbeing

The shift from in-person to remote learning is giving some teachers unprecedented video access into their students’ homes.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.