Game Modding for Learning Design Thinking on an E-Learning Platform

Design Thinking (DT) is not merely a well-known design methodology but also an entire mindset towards solving complex societal problems in an innovative way. Its popularity in diverse disciplines beyond design, is due to its relation with the development of key 21st-century skills, such as creativity, critical thinking, collaboration and communication. Teaching the DT mindset has always required methods different from the traditional, one-way, mainly teacher-led approaches in which students play a more passive role in the learning process. Such creative methods include constructivist teaching practices, such as learning-by-doing and learning-by-making. Game modding, which is defined as the modification of existing games, is also seen as a constructivist teaching approach since in this way students learn by designing a game. The experience is argued to increase the engagement and interaction of players with the game, and combine the roles of player and designer. However, using game modding to teach the DT mindset remains poorly researched. This paper discusses the outcomes of a pilot study developed in the scope of the in-progress Erasmus+ KA2 project ‘T-CREPE’ (Textile Engineering for Co-Creation Paradigms in Education). This study investigates the influence of game modding on students’ adoption of the DT mindset through the use of an online learning platform that enables a game modding experience. This platform includes games that students can play, modify, and/or design their own in the process of developing a project. Students (n = 240) and teachers (n = 9) from three higher education institutions in Belgium and Greece participated in this study. The quantitative and qualitative data collected has provided information on their experiences of game modding while cultivating a DT mindset. The findings of the study indicate that game modding enables students to practise critical questioning, constructionism and co-creation, which are core elements of the DT mindset.

Författare: Melis Örnekoğlu-Selçuk, Marina Emmanouil, Marianthi Grizioti och Lieva Van Langenhove

Game Modding for Learning Design Thinking on an E-Learning Platform

Designs for Learning

Sidan publicerades 2022-08-30 11:43 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-09-28 11:13 av Susanne Sawander


Relaterat

Digital kurs med Sara Bruun – Undervisa i engelska med digitala verktyg

I den här kursen får du information och råd om hur du kan jobba med digitala verktyg på ett målinriktat, autentiskt och kreativt sätt i engelska. Du får kunskap om hur du väljer rätt verktyg, hur de fungerar och hur de bidrar till bättre språkkunskaper. Målet är att du ska bli mer medveten och tryggare i undervisningen. Flexibel start och tydligt upplägg. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Digitala läromedel utmanar lärarrollen

Digitala matematikläromedel erbjuder individanpassade uppgifter, men utmanar samtidigt lärarnas kontroll över undervisningen. Det visar Marie Utterberg Modén i sin avhandling om hur digitala läromedel påverkar förutsättningarna för lärarna.

Digitalisering ger mindre utrymme för lärares expertroll

Digitaliseringen i skolan innebär att lärare förväntas anta fler roller än den traditionella expertrollen. Det konstaterar Johan Sandén som undersökt hur digitaliseringen påverkat lärares arbete.

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik för gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer