#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Sociala medier är en ständigt närvarande del i ungdomars relation till hälsa, fysisk aktivitet och syn på kroppen. Inom ett projekt i England där över 1300 ungdomar deltog kommer denna nya studie som undersöker hur unga pojkar använder Instagram, Snapchat och YouTube för att lära sig om fysisk aktivitet, träning och kost.

Studien visar att pojkarna i studien engagerar sig i sociala medier i dessa frågor dels för att kommunicera med sina vänner, dels för att få tillgång till hälsorelaterad information. Ett centralt budskap är att istället för att vara passivt utsatta för problematiska hälsobudskap, så användes humor och ironi genom hashtags som #Gymlad frekvent för att navigera innehållet i sociala medier. Resultaten ger en nyanserad grund för att diskutera frågor om fysisk aktivitet, hälsa och sociala medier i skolan och i ämnet.

Författare: Mikael Quennerstedt

#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Qualitative Research in Sport, Exercise and Health

Sidan publicerades 2019-10-14 12:51 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Svårigheter med Matematiklyftet

Veronica Sülau har forskat om vad som händer när ett nationellt kompetensutvecklingsprogram som Matematiklyftet landar i verkligheten. Nu har hennes avhandling valts ut av lärarpanelen som Skolportens favorit.

Krönika: Tiga är silver – tala är guld

När rektor lägger fram nya funderingar på arbetssätt är tiga silver och tala är guld. Det skriver Skolportens gästkrönikör Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare.

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, genomföra en fördjupad nulägesanalys. (pdf)

The community programme coaching autistic pupils, their parents and teachers at mainstream Hong Kong schools

Number of pupils with autism spectrum disorders in mainstream public schools is up from 2,050 in 2010 to 8,710 in 2018. One programme is helping teachers, carers and students to adapt.

Konflikt på jobbet? Så löser du den bäst

En konflikt är beviset på att något nytt är på gång. Och det kan leda till något bra. För utan konflikt – ingen utveckling.