#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Sociala medier är en ständigt närvarande del i ungdomars relation till hälsa, fysisk aktivitet och syn på kroppen. Inom ett projekt i England där över 1300 ungdomar deltog kommer denna nya studie som undersöker hur unga pojkar använder Instagram, Snapchat och YouTube för att lära sig om fysisk aktivitet, träning och kost.

Studien visar att pojkarna i studien engagerar sig i sociala medier i dessa frågor dels för att kommunicera med sina vänner, dels för att få tillgång till hälsorelaterad information. Ett centralt budskap är att istället för att vara passivt utsatta för problematiska hälsobudskap, så användes humor och ironi genom hashtags som #Gymlad frekvent för att navigera innehållet i sociala medier. Resultaten ger en nyanserad grund för att diskutera frågor om fysisk aktivitet, hälsa och sociala medier i skolan och i ämnet.

Författare: Mikael Quennerstedt

#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Qualitative Research in Sport, Exercise and Health

Sidan publicerades 2019-10-14 12:51 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Så kan skolnärvaro främjas

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro.

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.