#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Sociala medier är en ständigt närvarande del i ungdomars relation till hälsa, fysisk aktivitet och syn på kroppen. Inom ett projekt i England där över 1300 ungdomar deltog kommer denna nya studie som undersöker hur unga pojkar använder Instagram, Snapchat och YouTube för att lära sig om fysisk aktivitet, träning och kost.

Studien visar att pojkarna i studien engagerar sig i sociala medier i dessa frågor dels för att kommunicera med sina vänner, dels för att få tillgång till hälsorelaterad information. Ett centralt budskap är att istället för att vara passivt utsatta för problematiska hälsobudskap, så användes humor och ironi genom hashtags som #Gymlad frekvent för att navigera innehållet i sociala medier. Resultaten ger en nyanserad grund för att diskutera frågor om fysisk aktivitet, hälsa och sociala medier i skolan och i ämnet.

Författare: Mikael Quennerstedt

#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Qualitative Research in Sport, Exercise and Health

Sidan publicerades 2019-10-14 12:51 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam

Entusiasm höjer barns betyg – om den är äkta

När föräldrar och lärare brinner för vetenskap och matte tycks elevernas betyg inom dessa ämnen bli bättre, visar en ny studie. Egentligen handlar allt om motivation.

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.