Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget. Korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar

Artikeln relaterar bland annat till resultat från Rimstads avhandling om ”Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar”. I case-studierna arbetade ämneslärarstudenterna för det norska skolämnet kunst- og håndverk med olika undervisningsupplägg när de skapade sina installationer. Studenterna fick bland annat i uppgift att utifrån givna föremål föra fram olika budskap genom att i grupp välja hur föremålen exempelvis skulle placeras för önskat uttryck i installationerna. Sociokulturella- och multimodala perspektiv användes för att dels belysa hur personer, förförståelser och situationer medverkade i den skapande processen, dels hur föremålen ensamma och tillsammans medierade (signalerade) olika mening i installationerna. Även om studenternas tillvägagångssätt eller sätt att arbeta inte är föremål i fysisk bemärkelse fick de ändå materiella konservenser i installationerna. Studenternas förståelser med traditioner och mönster blev framträdande i uppgifternas upplägg och i det handlingsrum och sammanhang de ville och hade möjlighet att skapa i sina installationer. Av tradition valde en studentgrupp exempelvis penna och papper för att skissa upp hur föremålen skulle placeras i installationen. Under skissprocessen försvann diskussioner om hur föremålen kunde placeras och installationen blev tecknad utifrån en bildrelaterad tankegång. I artikeln diskuteras uppgiftens betydelse och föremåls mediering i relation till förförståelse, situation och lärande.

Författare: Åsta Rimstad

Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget. Korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar

Techne serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 11:20 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser