Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget. Korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar

Artikeln relaterar bland annat till resultat från Rimstads avhandling om ”Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar”. I case-studierna arbetade ämneslärarstudenterna för det norska skolämnet kunst- og håndverk med olika undervisningsupplägg när de skapade sina installationer. Studenterna fick bland annat i uppgift att utifrån givna föremål föra fram olika budskap genom att i grupp välja hur föremålen exempelvis skulle placeras för önskat uttryck i installationerna. Sociokulturella- och multimodala perspektiv användes för att dels belysa hur personer, förförståelser och situationer medverkade i den skapande processen, dels hur föremålen ensamma och tillsammans medierade (signalerade) olika mening i installationerna. Även om studenternas tillvägagångssätt eller sätt att arbeta inte är föremål i fysisk bemärkelse fick de ändå materiella konservenser i installationerna. Studenternas förståelser med traditioner och mönster blev framträdande i uppgifternas upplägg och i det handlingsrum och sammanhang de ville och hade möjlighet att skapa i sina installationer. Av tradition valde en studentgrupp exempelvis penna och papper för att skissa upp hur föremålen skulle placeras i installationen. Under skissprocessen försvann diskussioner om hur föremålen kunde placeras och installationen blev tecknad utifrån en bildrelaterad tankegång. I artikeln diskuteras uppgiftens betydelse och föremåls mediering i relation till förförståelse, situation och lärande.

Författare: Åsta Rimstad

Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget. Korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar

Techne serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 11:20 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats