Intergroup Contact and Negative Attitudes Towards Immigrants Among Youth in Sweden: Individual and Contextual Factors

Negative attitudes towards out-groups have been of academic interest for many years — and even more so with the increased levels of migration to European countries in recent years. Building on insights from intergroup contact theory, this paper seeks to extend our knowledge of the association between contact and negative attitudes toward immigrants among youth in Sweden. Multiple regression analysis and fixed effects models are used to analyze a large, high-quality dataset on Swedish adolescents based on representative survey information, complemented with extensive registry data and official statistics. Our objective is to measure contact on different levels in order to better understand the importance of these different contact variables’ associations with negative attitudes. The results of the analysis indicate that high-quality contact in the form of friendship is associated with a reduction in negative attitudes among Swedish adolescents, even after controlling for background variables. Superficial forms of contact — measured on the school level — are, on the other hand, associated with an increase in negative attitudes.

Författare: Beint Magnus Aamodt Bentsen

Intergroup Contact and Negative Attitudes Towards Immigrants Among Youth in Sweden: Individual and Contextual Factors

Journal of International Migration and Integration

Sidan publicerades 2021-06-29 09:22 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-08-26 20:44 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Physical contact in physical education – immigrant students’ perspectives

Annica Caldeborg har undersökt hur elever med utländsk bakgrund upplever beröring i idrott och hälsa.

The Impact of Perceived Teacher Support on Anti-Immigrant Attitudes from Early to Late Adolescence

Marta Miklikowskas studie visar att ungdomars sociala tillit ökar när de upplever att lärare är mer stödjande. Ökad social tillit leder till en minskning av negativa attityder mot invandrare.

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel kring en bredd av ämnen inom HKK, med särskilt fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Att urskilja och erfara sitt sätt att springa – kan elever lära sig det i idrott och hälsa?

Gunn Nyberg har i sin studie fokuserat på rörelseförmåga i idrott och hälsa på gymnasiet. Hon har studerat vad det innebär att kunna urskilja och erfara sitt sätt att springa.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Det finns visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn.