Kommunikative ressourcer i håndværksmæssig undervisning. Hvordan underviserens handlinger bliver til den lærendes handlinger

Artikeln redogör för kommunikativa resursers olika former av handlingar såsom konkreta, fiktiva, kroppsliga, verbala eller hur de kan användas i en kombination vid hantverkslärande. Under kommunikationen sker dels tredimensionella instruktioner som i artikeln benämns som ”3D”, dels tvådimensionell information, ”2D”, exempelvis med hjälp av bilder eller skriftlig instruktion. Studien är genomförd med videoinspelningar där sex hantverksmässiga lärsituationer från trä respektive textil har valt ut för mikroanalyser. Situationer från den gemensamma empirin analyserades utifrån fyra olika utgångspunkter; neurologiska aspekter, undervisningsaspekter, läraraspekter och kommunikativa aspekter. En forskningsfråga som ställs är vilka kommunikativa resurser som ger de bästa förutsättningarna för att undervisa i hantverksmässigt lärande. Studiens resultat visar att undervisande lärare generellt använder sig av konkreta handlingar framför fiktiva, likaså att de i större utsträckning använder kroppslig kommunikation framför verbal kommunikation som resurs. Samtidigt lyfts att kommunikationen ger det bästa resultatet när verbalisering används som en stöttande resurs till konkreta hantverkmässiga handlingar för den lärandes samlade förståelse för material, redskap och handlingar. Att som hantverkslärare kunna välja lämplig kommunikationsform ska ses som en didaktisk och pedagogisk kompetens som också behöver kombineras med hantverksmässig kompetens, dvs. en hantverkslärare behöver vara medveten om att kunna behärska båda.

Författare: Joakim Andersson, Lone Brøns-Pedersen, Peter Hasselskog och Bent Illum

Kommunikative ressourcer i håndværksmæssig undervisning. Hvordan underviserens handlinger bliver til den lærendes handlinger

Techne serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 11:28 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats