Kommunikative ressourcer i håndværksmæssig undervisning. Hvordan underviserens handlinger bliver til den lærendes handlinger

Artikeln redogör för kommunikativa resursers olika former av handlingar såsom konkreta, fiktiva, kroppsliga, verbala eller hur de kan användas i en kombination vid hantverkslärande. Under kommunikationen sker dels tredimensionella instruktioner som i artikeln benämns som ”3D”, dels tvådimensionell information, ”2D”, exempelvis med hjälp av bilder eller skriftlig instruktion. Studien är genomförd med videoinspelningar där sex hantverksmässiga lärsituationer från trä respektive textil har valt ut för mikroanalyser. Situationer från den gemensamma empirin analyserades utifrån fyra olika utgångspunkter; neurologiska aspekter, undervisningsaspekter, läraraspekter och kommunikativa aspekter. En forskningsfråga som ställs är vilka kommunikativa resurser som ger de bästa förutsättningarna för att undervisa i hantverksmässigt lärande. Studiens resultat visar att undervisande lärare generellt använder sig av konkreta handlingar framför fiktiva, likaså att de i större utsträckning använder kroppslig kommunikation framför verbal kommunikation som resurs. Samtidigt lyfts att kommunikationen ger det bästa resultatet när verbalisering används som en stöttande resurs till konkreta hantverkmässiga handlingar för den lärandes samlade förståelse för material, redskap och handlingar. Att som hantverkslärare kunna välja lämplig kommunikationsform ska ses som en didaktisk och pedagogisk kompetens som också behöver kombineras med hantverksmässig kompetens, dvs. en hantverkslärare behöver vara medveten om att kunna behärska båda.

Författare: Joakim Andersson, Lone Brøns-Pedersen, Peter Hasselskog och Bent Illum

Kommunikative ressourcer i håndværksmæssig undervisning. Hvordan underviserens handlinger bliver til den lærendes handlinger

Techne serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 11:28 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Från oro till ro i skolan

Det är möjligt att med små medel vända utvecklingen i en klass och i en hel skola. Det är Assaredsskolans erfarenhet efter att ha fått rådgivning och fortbildning i att hantera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

ÅK 1-3 Bild: Måla som Romero Britto

Bildläraren Sonja Stankovich i Jönköping lät eleverna fördjupa sig i och få inspiration av Romero Brittos färgglada konst. Elevernas tolkningar blev helt underbara, skriver hon. Ett lektionstips som egentligen fungerar för alla åldrar.

ÅK 1-3 Svenska/Svenska som andraspråk: Dagen när det regnade hjärtan

Vad händer när eleverna kommer till klassrummet och ser små små hjärtan på golvet? Vad har hänt? Låt eleverna upptäcka tillsammans och skriva i par eller enskilt om dagen när det regnade hjärtan.

ÅK 7-9 Svenska/Svenska som andraspråk: Porträttbild och upphovsrätt

Detta är en lektion som handlar om att få elever att fundera över frågor som: Vem äger bilden? Får jag lägga ut bilder hur som helst? Det brukar bli intressanta diskussioner om etiska aspekter och juridiska aspekter och hur dessa inte alltid går hand i hand, skriver läraren Jenny Edvardsson.

Survey: Nearly all teachers use tech in class

About 95% of teachers use technology in the classroom — especially video streaming services such as YouTube, and productivity and presentation tools, such as Microsoft Office, according to a survey by Common Sense Education. Data shows that some of the tools that teachers rated as most effective, such as those involving health and well-being, were some of the least utilized.