Kvalitetsindikatorer i utvikling av leke- og læringsmiljøet i barnehagen ‒ barnehagelæreres perspektiver

Studien er en kvalitativ studie. Det empiriske grunnlaget for artikkelen er gruppediskusjoner fra to workshops med styrere og pedagogiske ledere i tre barnehager i Norge. Resultatet viser barnehagelærernes perspektiver på kvalitet i utvikling av leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Det barnehagelærerne (styrere og pedagogiske ledere) fremhever, er å tilrettelegge for inspirerende leke- og læringsmiljø, ledelse og samarbeid, voksenrollen, ansattes og barns medvirkning, samt betydningen av dokumentasjon for refleksjon og utvikling av pedagogisk praksis. En barnesentrert verdiforankring fremstår, med fokus på personalet som tilretteleggere og støtte for barna. I hovedsak er det prosesskvaliteten som fremheves og beskrives som viktig for utvikling av kvalitet i leke- og læringsmiljøet i barnehagen, men også strukturell-, innholds- og resultatkvalitet berøres. De strukturelle forholdene synes å ha fått økt oppmerksomhet grunnet endringer barnehagene opplever som følge av koronapandemien og dens restriksjoner. Disse endringene synes å ha gitt nye perspektiver på verdien av samarbeid, rom for kollektiv refleksjon og prosessarbeidets betydning, som informantene og forskningsfeltet har pekt på som avgjørende for å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet.

Författare: Johanna Birkeland

Kvalitetsindikatorer i utvikling av leke- og læringsmiljøet i barnehagen ‒ barnehagelæreres perspektiver

Forskning & Forandring

Sidan publicerades 2023-01-13 15:38 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!