Lärares professionella autonomi under New Public Managementepoken

Det svenska skolsystemet har under de senaste decennierna präglats av hög reformintensitet och omstruktureringar. Till stor del är det en utveckling som följt internationella trender där nyliberal ideologi och New Public Management (NPM) har varit centrala. Ulf Lundström har undersökt vilken frihet (professionell autonomi) gymnasielärare upplever i sitt arbete mot bakgrund av de senaste decenniernas reformer. Analysen utgår från lärares berättelser och diskuteras i professions- och policyperspektiv: Hur påverkar olika reformer den frihet lärarna upplever i sitt arbete? Hur samverkar olika policyer beträffande lärarnas autonomi?

Författare: Ulf Lundström

Lärares professionella autonomi under New Public Managementepoken

Utbildning & Demokrati, vol 27, 2018

Sidan publicerades 2019-01-29 16:19 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser