Living with adhd: A meta-synthesis review of qualitative research on children’s experiences and understanding of their adhd

Noam Ringer har utifrån barnens perspektiv undersökt hur barn och ungdomar med adhd upplever sitt liv med diagnosen. En analys och sammanställning av resultaten av alla dessa studier har visat att barn och ungdomar med adhd upplever: Svårigheter att kontrollera och reglera sin kropp, känslor, tankar, och beteende. Ambivalenta relationer till dem som står närmast som föräldrar, syskon, vänner och lärare. Dessa ambivalenta relationer består av barnens upplevelser av andra som en källa för hjälp samtidigt som de också är en källa för krav – samma krav som leder till svårigheterna och behovet av hjälp. Ambivalenta uppfattningar om egna behov. Samtidigt som barn och ungdomar med adhd uppfattar att de behöver anpassa sig efter det som är förväntat (via att kontrollera sig själva eller via mediciner), upplever de även att de behöver bli accepterade för det de är. Svårigheter att bygga en stabil själv-identitet – en stabil känsla för vilka de är.

Författare: Noam Ringer

Living with adhd: A meta-synthesis review of qualitative research on children’s experiences and understanding of their adhd

Taylor & Francis

Sidan publicerades 2019-04-08 14:48 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-05-02 13:10 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Professorn som bytte åsikt: ”Jag hade fel”

Som biträdande utbildningsminister i USA på 1990-talet var hon en förespråkare för marknadslösningar i skolan – i dag har Diane Ravitch tänkt om och är en av systemets ihärdigaste kritiker.

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Dylan Wiliam: Till den formativa bedömningens försvar

Nej, formativ bedömning är inte ”ännu en utbildningsfluga”. Det är helt enkelt ett av de mest effektiva och minst kostsamma sätten att förbättra utbildning, skriver Dylan Wiliam, professor emeritus vid University College London.

Hård forskarkritik mot nya kursplaner

Avkodning är A och O för att ett barn ska lära sig läsa, enligt evidensbaserad forskning. Men i Skolverkets förslag på nya kursplaner saknas skrivningar om den tidiga läsinlärningen. Fokus ligger på slutmålet; läsförståelse och förmågan att bearbeta texter. Förslaget har väckt stark kritik bland forskare. Här presenterar vi några av de rösterna.