Natur og bæredygtighed i daginstitutionen – pædagogik for bæredygtighed i praksis

Artiklen præsenterer et længerevarende aktionsforskningsstudie med deltagelse af pædagogisk personale og børn i fem danske daginstitutioner, som udviklede nye bud på pædagogik for bæredygtighed. Dette implicerede åbne eksperimenter med at udvikle eksisterende naturaktiviteter til at møde den regulerede natur og åbne nye døre til verden uden for daginstitutionen. Studiet viser, at den mest dominerende form for pædagogik for bæredygtighed tog form af øko-venlige aktiviteter, som det pædagogiske personale relativt ubesværet arbejdede ind i deres praksis. Studiet indeholder endnu et bud på pædagogik for bæredygtighed, som tog form af øko-kritik. Denne form viste sig at indebære langt mere krævende, vanskelige og konfliktfyldte udfordringer, som angår spørgsmål til, hvordan pædagogisk praksis både kan åbne større og mere komplekse verdener med barnet og samtidig passe på barnets sind.

Författare: Mia Husted och Thorleif Frøkjær

Natur og bæredygtighed i daginstitutionen – pædagogik for bæredygtighed i praksis

Vol 18 Nr 1 (2019)

Sidan publicerades 2021-12-03 16:04 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

I dag presenterar Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.