Normativ styrning i förskolan

The project “Normative leadership in the pre-school” is a series of case-studies which aims at clarifying how normative leadership is practiced and negotiated, as well as which norms are created by leaders and coworkers. The amount of research into leadership in pre-schools is currently low, despite the comprehensive nature and significance of the institution. Relation to theory is often weak, as is the connection to more general research on leadership. I have chosen the theory of normative control of organisations as a framework for my analysis. The empirical methods are a combination of interviews and observations. In this first case study, the subject is an unusual leadership task. A number of new pre-schools are to be established, and the leader is to create a vision for these. Tension arises between vision and daily reality, however. It is the vision that must confront everyday life, and not the other way around. A common understanding must gradually be established, with its foundation just as much in norms and ideas as in security and common experience. The results indicate that negotiation and re-negotiation are important aspects of normative control in the pre-school. I propose the concept distributed normative control as the collaborators and the leader share the normative power in the daily round.

Författare: Bim Riddersporre

Normativ styrning i förskolan: En fallstudie

Nordisk barnehageforskning 3/2010

Sidan publicerades 2010-12-14 20:35 av
Sidan uppdaterades 2013-03-12 20:37 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.