Ödmjuk orubblighet

Abstract saknas.

Författare: Per Lindqvist

Ödmjuk orubblighet En avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande

Didaktisk Tidskrift nr 1/2010

Sidan publicerades 2010-03-29 11:37 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2012-03-26 11:37 av Hedda Lovén


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det är tanken med den nya försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Här finns exempel från skolor på hur det kan gå till i praktiken.

Ny rapport om Läslyftet

En ny rapport visar bland annat att Läslyftet gav de deltagande lärarna ökad kunskap om hur de kan arbeta med texter i undervisningen, samt nya insikter om textsamtalens betydelse för att ta tillvara elevernas egna erfarenheter och öka deras lärande.

”Skolväsendet har mycket att lära av folkhögskolan”

I ett forskningsprojekt får folkhögskolorna mycket beröm för sitt arbete med 
deltagare med högfungerande autism. ”Det här är ju den skolform som lyckas bäst,” 
säger generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Vad gör kanadensiska skolor så framgångsrika?

Carol Campbell är forskare och rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats