2018-09-10 09:57  77 Dela:

School craft in memories of three generations

Utifrån 15 personer från fem familjer har författarna undersökt tre generationers minnen från skolslöjd i Finland mellan 1940‒2010. Studiens fokus var till vilka slöjdminnen de olika generationerna relaterade. I Finland har skolslöjden varit obligatorisk under drygt 150 år. För att kunna jämföra slöjdminnena över tid görs en kort redogörelse för finska läroplansförändringar mellan 1866‒2014. Studies intervjuer utfördes både individuellt och i grupp mellan olika generationer där förhållandena kring slöjdundervisning, elever och lärare samt slöjdföremål och processen bakom dem tolkades. Analyserna av intervjuerna gjordes dels utifrån de slöjdföremål som tillverkades i skolslöjden, dels utifrån positiva och negativa minnesbilder som kunde kopplas till slöjden. Egentillverkade slöjdföremål, slöjdbegrepp och slöjdtekniker var sådant som personerna kunde beskriva personligt och detaljerat. Däremot förekom det inte så många diskussioner om material eller tekniker som användes vid tillverkningen av slöjdföremålen, även om de äldsta minnena var förknippade med bristen på material. De minnen personerna från den yngre generationsgruppen hade om slöjd var kopplade till flera olika material då de hade haft både textil- och teknisk slöjd i skolan. Skolslöjden väckte starka känslor, majoriteten hade positiva minnen medan en tredjedel också associerade till negativa minnen till exempel att det var svårt och pilligt. Utöver resultaten från slöjdminnena visade studien dessutom de fysiska slöjdföremålens potential för att komma ihåg positiva och negativa minnen.

Författare: Päivi Marjanen, Eila Lindfors och Sirpa Ketola

School craft in memories of three generations

Techne Serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 09:57 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.