Students confronting risks during holistic craft processes

Artikelns studier genomfördes för att undersöka risktagande situationer bland elever under holistiska slöjdprocesser. Studierna genomfördes i slöjdundervisning i Finland med 400 elever i årskurs 7 och omfattade dels intervjuer för att beskriva de lösningar eleverna använde sig av under sina design- och produktionsprocesser, dels digitala dagböcker där eleverna själva värderade sina design-, produktions- och värderingsprocesser. Forskningsfrågor ställdes om hur eleverna konfronterades med risktagande under sina slöjdarbeten och hur risktagandena kunde relateras till ekonomiska, psykologiska och sociala aspekter. I artikeln kopplas resultaten samman med entreprenörskap och visar hur slöjdarbete innefattar risktagningar under varje fas i arbetsprocessen, både i situationer där eleverna antingen tar risker eller undviker dem. Undersökningen visade att risksituationer som kunde relateras till ”ekonomisk risk” betonades i konstruktions- och produktionsfaserna där eleverna fattade beslut om vilken produkt som skulle tillverkas och vilka tekniker som skulle användas. ”Psykologisk risktagning” kopplades särskilt till tillverkningsfasen i slöjdprocessen när eleverna började utveckla och producera och sina föremål. ”Sociala risker” relaterades till design- och värderingsfaserna när eleverna interagerade med sin grupp och den sociala miljön. Studien visar hur utveckling av entreprenörskap och slöjdande hör samman på flera vis och hur slöjdaktiviteter kan bidra till att elever får arbeta med egen problemlösning, lära sig att våga ta risker och att vara uthållig.

Författare: Ulla Häsänen, Jaana Lepistö och Marja-Leena Rönkkö

Students confronting risks during holistic craft processes

Techne serien, Vol 25, nr 1

 

Sidan publicerades 2018-09-10 11:12 av Susanne Sawander


Relaterat

Skolbibliotek 2019, 20-21 mars i Göteborg

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. I år presenteras föreläsningar om bl.a. biblioterapi, skolbibliotekariens pedagogiska roll, framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion, läs- och skrivstöd med digitala verktyg och hur du kan stödja elever att kunna skilja vetenskap från trams.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Forskning för framtiden

Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya generaldirektör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner.

Lotta Holme och Alma Memisevic: Inkludering som utmaning och möjlighet

Vi menar att begreppet inkludering har missuppfattats och det är viktigt att vi nu diskuterar både hinder och möjligheter för inkludering i skola och undervisning på ett nyanserat sätt, skriver Lotta Holme och Alma Memisevic, Linköpings universitet.

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

De studier som ingår i översikten bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor. Översikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen.