2018-09-10 11:12  54 Dela:

Students confronting risks during holistic craft processes

Artikelns studier genomfördes för att undersöka risktagande situationer bland elever under holistiska slöjdprocesser. Studierna genomfördes i slöjdundervisning i Finland med 400 elever i årskurs 7 och omfattade dels intervjuer för att beskriva de lösningar eleverna använde sig av under sina design- och produktionsprocesser, dels digitala dagböcker där eleverna själva värderade sina design-, produktions- och värderingsprocesser. Forskningsfrågor ställdes om hur eleverna konfronterades med risktagande under sina slöjdarbeten och hur risktagandena kunde relateras till ekonomiska, psykologiska och sociala aspekter. I artikeln kopplas resultaten samman med entreprenörskap och visar hur slöjdarbete innefattar risktagningar under varje fas i arbetsprocessen, både i situationer där eleverna antingen tar risker eller undviker dem. Undersökningen visade att risksituationer som kunde relateras till ”ekonomisk risk” betonades i konstruktions- och produktionsfaserna där eleverna fattade beslut om vilken produkt som skulle tillverkas och vilka tekniker som skulle användas. ”Psykologisk risktagning” kopplades särskilt till tillverkningsfasen i slöjdprocessen när eleverna började utveckla och producera och sina föremål. ”Sociala risker” relaterades till design- och värderingsfaserna när eleverna interagerade med sin grupp och den sociala miljön. Studien visar hur utveckling av entreprenörskap och slöjdande hör samman på flera vis och hur slöjdaktiviteter kan bidra till att elever får arbeta med egen problemlösning, lära sig att våga ta risker och att vara uthållig.

Författare: Ulla Häsänen, Jaana Lepistö och Marja-Leena Rönkkö

Students confronting risks during holistic craft processes

Techne serien, Vol 25, nr 1

 

Sidan publicerades 2018-09-10 11:12 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.