2018-09-10 11:04  78 Dela:

The rebellious teacher or a rebel with a cause. An interdisciplinary view on sloyd science

Slöjdforskning kan vara kopplad till institutionella och normativa politiska ramar med definierade ändamål, medan forskning i det offentliga rummet inte är föremål för samma styrning. Koch hänvisar till sin doktorsavhandling om forskning i det offentliga rummet som beskriver ”craftivism” (hantverk och aktivism) som kulturfenomen. I avhandlingen beskrivs bland annat hur kvinnor delar erfarenheter via sociala medier för att sedan i smyg exempelvis brodera korsstygn på tågsäten eller hänga upp stickning i offentliga miljöer i nordiska städer. Sådana aktiviteter är oftast inte tillåtna och över tid har kvinnligt hantverk vanligtvis inte använts på sådant vis. Artikeln om den rebelliske läraren fokuserar på craftivism utifrån tre perspektiv: ”craftivism som medlare mellan artefakt och sammanhang”; ”craftivism som ett lärandeperspektiv”; och ”craftivism som en identitetsaktivitet”. I skolsammanhang kan en aktivist istället benämnas som en rebellisk lärare som inte tar hänsyn till ämnesgränser utan använder delelement från skolslöjd tillsammans med ett annat skolämne, t.ex. naturvetenskap, för att lära och uttrycka sig. Artikelns studie är genomförd i Danmark på en Freinetskola i en undervisningspraktik där material och tekniker kombineras med syfte att lära och uttrycka sig genom att utgå från hantverket. Undervisningens tema var ”trådar och linjer”, exempelvis hur en tråd kan se ut i ett mikroskop eller hur den ändrar form till ett gran och när den bildar maskor och blir till ett föremål vid virkning. Undersökningen visade hur ämnesintegreringen gav eleverna förståelse av materia, textila material och matematiska frågor såsom längd, avstånd utifrån textilt material och hantverkstekniker. I artikeln diskuteras möjliga perspektiv på lärande utifrån resultaten och introducerar begreppet rebell som en gränsöverskridande roll för lärare att anta.

Författare: Marie Koch

 The rebellious teacher or a rebel with a cause. An interdisciplinary view on sloyd science

Techne serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 11:04 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.