The relation between teaching physical education and discourses on body weight – an integrative review of research

The purpose of this integrative review of research is to contribute to knowledge about the relation between teaching physical education (PE) and discourses of body weight. The review consists of summarising and synthesising features focusing on how discourses on the relation between teaching PE and body weight in scientific literature in different ways shape the idea of the role of PE. The results of the review reveal that the purposes, content, and forms for teaching PE constitute three discourses of teaching PE in relation to body weight: (i) a risk discourse, (ii) a critical obesity discourse, and (iii) a pluralistic discourse. From these discourses, five different roles of PE are identified; (i) Solving obesity and inactivity, (ii) Including overweight pupils, (iii) Rejecting an obesity epidemic, (iv) Supporting and understanding overweight pupils, and (v) Transforming PE in relation to a plurality of perspectives on body weight. As a consequence, we urge practitioners to take a reflective distance towards the purpose, content, and the pedagogies they are employing in relation to discourses on body weight in order to make informed decisions regarding PE curricula.

Författare: Mikael Quennerstedt, Dean Barker, Anna Johansson och Peter Korp

The relation between teaching physical education and discourses on body weight – an integrative review of research

Curriculum Studies in Health and Physical Education  Volume 12, 2021 – Issue 3

Sidan publicerades 2022-09-22 08:50 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-09-28 11:09 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer