Tre barn återberättar – Struktursammanbindning i tal och skrift

Berättande ges ofta en viktig plats i svensk förskola och grundskola, särskilt i de åldrar då fokus ligger på tidig läs- och skrivutveckling. Barnen erbjuds möjlighet att återberätta i olika situationer, både spontant och inom organiserade aktiviteter som till exempel samling, sagoskrivande etc. Lärare brukar ta olika tillfällen i akt att berätta sagor, berättelser och händelser av olika slag. Genom att lyssna till berättande och själva få tillfälle till att berätta, muntligt och skriftligt, ges barnen viktiga tillfällen till att utveckla sådana språkfärdigheter som är betydelsefulla för lärande senare under skoltiden. Inte minst ger berättande möjlighet att öva färdigheter av betydelse för skriftspråksutvecklingen. I denna artikel analyseras hur tre barn återberättar en filmsekvens. Genom denna analys synliggörs viktiga företeelser i barns berättande. Eftersom barnen i denna analys är fem, sju respektive nio år kan vi också se på skillnader i berättande i relation till skriftspråksfärdigheter och skolstart. Ökad kunskap om hur barn uppfattar och återger berättelser bidrar med kunskap som är värdefull när vi planerar miljö och aktiviteter som är språkstimulerande för barn i förskola och grundskolans tidiga år.

Författare: Åsa Wedin och Eva von Walter

Tre barn återberättar – Struktursammanbindning i tal och skrift

Didaktisk Tidskrift

Sidan publicerades 2012-02-07 21:58 av
Sidan uppdaterades 2012-03-04 21:59 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer