Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Arbetstid"

Visar sida 2 av 5

Forskning och utveckling kategorier

"Låt lärarna vara lärare" – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter

2020-12-17
De övergripande frågorna i Per Lindqvist artikel kretsar kring vilka olika idéer om lärararbetet som träder fram och som dominerar det offentliga samtalet. I studien diskuteras också hur samtalet kan komma att påverka framtida förflyttningar av gränser kring framför allt den sociala dimensionen av lärararbetet.
Forskning och utveckling kategorier

Avlastning av lärare? Ett projekt om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser

2020-01-13
Projektet ska studera de initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare med hjälp av lärarassistenter. Vi vill undersöka hur lärararbetet delas upp, hur professionella gränser förhandlas och förskjuts, samt om avlastningseffekterna uppnås. Vi vill också pröva att se hur en modell för reell avlastning av svenska lärare skulle kunna se ut.
1235