Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Autismspektrumtillstånd (AST)"

tex Asperger och Autism.

Visar sida 2 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Autismspektrumtillstånd (AST)":

Using iPads for the social communication and emotional regulation of autistic pupils: an exploration of key stakeholders' perspectives and practices

2023-02-21
Little research has focused on the implementation of iPad practices in real contexts and the identification of relevant challenges and enablers. This work explored practices relating to using iPads for autistic pupils' social communication (SC) and emotional regulation (ER) based on key stakeholders' perspectives.

Skolan bidrar till diagnoser

2023-02-03
Kärnan i lärarens ledarskap är rutiner, regler, relationer – och ämneskunskaper. Det säger forskaren Martin Karlberg, som själv har jobbat som lärare i åtta år. ”Mitt största misstag var att jag nöjde mig med att vissa elever inte störde andra. Jag ställde lägre krav på deras lärande.”

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

2023-01-23
Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Kristina Colléns sociala innovation Alma tar steget in i dataspelsvärlden: ”Obruten mark”

2022-12-05
Karaktären Alma, en flicka med autism och adhd, har skapats av socionomen Kristina Collén för att lyfta flickor med funktionsvariationer. Hittills har Almamodellen blivit både barnböcker, teater och föreläsningar. Nu är det dags att inta dataspelsvärlden.  

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

2022-11-30
Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Equity in education for autistic students: professional learning to accommodate inclusive education

2022-11-28
Hur bidrar professionellas deltagande i kompetensutveckling till förändringar i utbildningen för autistiska elever i förskolan och grundskolan? Det är en av frågorna som Linda Petersson-Bloom undersöker i sin avhandling.
12315