Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Barns rätt"

Visar sida 1 av 3

Välj typ av innehåll inom kategori "Barns rätt":

Lyssna, höra, agera: etiska och metodologiska implikationer av att lyssna på barn i utvecklingsforskning

2022-11-11
I drygt trettio år har FN:s barnkonvention manat till att barns rättigheter ska efterlevas i alla arenor som berör barn. En av huvudprinciperna i konventionen är barns rätt till delaktighet och i denna text undersöks möjliggörande av detta i forskning.