Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Barns rätt"

Visar sida 2 av 3

Välj typ av innehåll inom kategori "Barns rätt":

Forskning och utveckling kategorier

Svårt att hitta bra former för barns inflytande i förskolan

2020-10-23
Inflytande är ett svårdefinierat område och begrepp både inom forskning och i förskolan. I förskolan skapar områdets vida struktur problem med att finna bra former för barns inflytande. Inflytande relateras ofta till obestridliga värden, exempelvis kopplade till Barnkonventionen, vilket påverkar de diskussioner som är möjliga att föra inom området, skriver Carina Peterson, Högskolan i Borås.

”Skolelever utbildas i mänskliga rättigheter varje dag”

2020-04-16
Mänskliga rättigheter genomsyrar vardagen i skolan för elever redan på lågstadiet – men det är inte alltid lärarna är medvetna om det. Med små medel skulle undervisningen kunna lyfta ytterligare, konstaterar Lisa Isenström i sin avhandling.