Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Betyg"

Visar sida 2 av 20

Forskning och utveckling kategorier

Forskning om skolbarns resvanor ska bidra till en säker omställning till ökat hållbart resande

17 januari
– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en…
Forskning och utveckling kategorier

Många skäl till att elever på högstadiet hjälper varandra få bättre betyg

2023-12-19
Elever i grundskolan är vana vid att samarbeta och att dela information digitalt. Utan lärarnas vetskap utvecklar de olika informella strategier för att hjälpa varandra med skolarbeten som övningar, uppsatser och nationella prov. Problemet med detta är inte bara att betygen blir orättvisa utan även att de elever som behöver hjälp inte upptäcks.
Forskning och utveckling kategorier

Betyg

2022-11-25
Vid betygssättning gör lärare en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.
12320