Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Bild"

Visar sida 8 av 9

Disrupting the picture: Reflections on choices, resistance and consequences in a pre-study

2012-10-04
Eva Skåreus, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, reflekterar i sin artikel över olika val hon gjorde och inte gjorde i sin förstudie. I sin forskning har hon undersökt frågor som behandlar lärarutbildningen i förhållande till yrkesidentitet, bilder, konstverk, kön och känslor.

Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer

2012-05-11
Vad är drivkraften i ett skapande arbete? Det har forskaren Sie von Gegerfelt Kronberg undersökt i sin avhandling. – Skolan behöver ge självtillit och ge eleverna möjlighet och utveckla sin kunskap, säger hon.

Att arbeta med elevdatorer i slöjden

2012-04-04
Hur kan man förena traditionell undervisning med modern dokumentationsteknik? I textilläraren Anneli Skiölds artikel "iSlojd – Egen dator i slöjden" beskriver hon hur eleverna i årskurs 6 på en Nackaskola syr kläder och dokumenterar sin arbetsprocess med hjälp av sina MacBooks, och redovisar inför sina klasskamrater med hjälp av dataprojektorn.
1789