Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Didaktik"

Vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras.

Visar sida 3 av 79

IlIllustration: Peter Gehrman

Digitaliseringen i skolan och förskolan: Distraktion eller möjlighet?

2022-12-20
Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har inneburit såväl fördelar som nackdelar. Forskare som Skolporten talat med efterlyser mer fokus på didaktik, skärpta regler för IT-företag och bättre fortbildning i den nya nationella digitaliseringsstrategin.

Didaktiken efter idealismen

2022-11-28
Artikelns syfte är att skapa medvetenhet om den tyska idealismens påverkan på didaktiskt tänkande, både när det gäller undervisningsinnehåll och specifikt när undervisningsinnehåll förstås i relation till antropocen. Artikeln är strukturerad så att den belyser de två aspekter som ingår i artikelns titel: kopplingen mellan didaktik och idealism, samt undervisningsobjektets status och antropocen.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Didaktik modelling illustrated by sustainability teaching arrangements in preschool

2022-09-28
This paper presents the research behind the formulation of a new didaktik model on waste and material resources in preschool. The research was part of an extensive collaborative R&D programme, involving close to 300 preschool teachers/managers and researchers, to build systematic knowledge on what may characterize teaching in preschool based on scientific grounds and proven experience.