Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Digitalisering"

Visar sida 110 av 113

Välj typ av innehåll inom kategori "Digitalisering":

Nätbaserade dialoger bra träning för blivande lärare

2010-12-23
Det finns en stor potential i att studenter får bedöma varandras texter under utbildningen tilllärare. Något som de har lite erfarenhet av. Det menar Lisbeth Amhag som disputerat medavhandlingen Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering ochresponsgivning för lärande .

Funktionshindrade barn utan nära vänner

2010-11-22
Barn med allvarliga fysiska funktionshinder umgås mest med vuxna och har inga nära jämnåriga vänner. Det visar Anette Sundqvists avhandling Knowing me, knowing you. Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation . Tillgång till e-post kan hjälpa dem att utvidga sitt sociala nätverk.

Naturvetenskap skymmer sikten för tekniska system

2010-10-14
Teknikundervisningen fokuserar mer på komponenterna än på systemen. Det beror delvispå teknikens eget intresse för prylar och uppfinningar, men även på att naturvetenskapenkastar sin skugga över det ganska nya teknikämnet. Det konstaterar Claes Klasander iavhandlingen Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter .

Tydligt syfte gör undervisning på nätet meningsfull

2010-06-10
Ett vanligt problem med undervisning genom textsamtal på nätet är att vissa studenter är passiva. Men de flesta blir engagerade - om de invigs i vad som förväntas och i hur de kan bidra till lärandet. Det visar Monica Liljeström i avhandlingen Learning text talk on line. Collaborative learning in asynchronous text based discussion forums.

Företagssamarbete drar fokus från lärande

2010-04-14
I slutet av IT-utbildningar ingår ofta samarbeten med företag för att ge studenterna en skjuts ut i arbetslivet. Här finns en risk att målet förskjuts från att lära sig till att prestera, men det finns sätt att undvika det enligt Mattias Wiggbergs avhandling Computer Science Project Courses: Contrasting Students Experiences with Teachers Expectations .
1109110111113