Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Droger"

Visar sida 1 av 2

Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

12 april
Psykiatriska diagnoser som adhd, missbruk och depression ökar risken för unga att begå brott. Det visar Rebecca Siponens avhandling i kriminologi vid Örebro universitet. "Det här är kunskap som kan användas för att hindra unga från att involveras i allvarlig brottslighet", säger hon.
Forskning och utveckling kategorier

Rapport 2020 – Varför dricker allt färre unga?

2020-09-14
Resonemang om varför färre i åldrarna 15-17 dricker alkohol. Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern. Undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått. Samtidigt har tillgången på alkohol ökat i samhället, vi har lägre genomsnittspriser i handeln, mer reklam om olika drycker, fler utskänkningsställen och en nästan obegränsad resandeinförsel. Hur är det…

Riskbeteenden bland tonåringar är mer varierade än vad tidigare visats

2020-06-09
Kriminalitet liksom användning av droger och alkohol bland ungdomar följer mer heterogena mönster än vad forskning tidigare visat. Det finns inget tydligt samband mellan att tonåringar börjar dricka och att de senare hamnar i kriminalitet. Däremot kan tidig kriminalitet leda till missbruk av alkohol och droger. Detta visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Många unga vittnar om utsatthet

2020-03-06
Erfarenheter hos barn och unga i form av sexuella övergrepp, våld, bevittnat våld eller känslomässig försummelse har koppling till hög skolfrånvaro. Det visar Johan Melander Hagborgs avhandling om hur utsatthet påverkar utvecklingen i de tidiga tonåren.

Child maltreatment among young adolescents: Effects on mental health, academic functioning and substance use

2020-01-07
Johan Melander Hagborgs forskning visar att ungdomar som utsatts för våld och övergrepp löper ökad risk för både psykisk ohälsa, drogproblem och skolfrånvaro jämfört med sina jämnåriga.
Forskning och utveckling kategorier

Ungdomar har inte tid med alkohol

2018-12-18
Ungdomars stressade liv med skola, träning och sociala medier gör att de inte längre har tid att festa och därmed dricka alkohol, visar en studie från Stockholms universitet. Denna trend har ökat, inte bara i Sverige utan även i europeiska länder, Australien och Nordamerika. Forskarna menar att det även verkar som att grupptrycket att dricka…