Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Engelska"

Visar sida 1 av 12

Video research in language classrooms: activities and target language use in early language learning

31 januari
A compulsory foreign language in Finland starts now in Grade 1 instead of Grade 3. The change has forced teachers to adopt new teaching methods. As young learners are not yet literate, teaching should focus on oral skills and awareness of diversity. Video data from 19 early foreign language lessons of five English, German, or…

Konversations-AI stöttar elevers muntliga språkinlärning

17 januari
Att få in träning av muntliga språkfärdigheter i engelska och moderna språk är ofta en utmaning för lärare. Ny forskning av Elin Ericsson visar att AI-baserad konversationsträning kan vara ett stöd i elevernas lärande. Mest uppskattades de digitala ”samtalskompisarna” av elever med lägre betyg.
Forskning och utveckling kategorier

Cirkelmodellen stöttar i alla ämnen

2023-11-24
Eleverna har blivit säkrare på engelska, inte bara på att skriva utan också på uttal och förståelse, vilket syns på de nationella proven. ”Cirkelmodellen gör eleverna kreativa utan att de tänker på det. Och jag får syn på fler elevers tankar och funderingar”, säger läraren Rebecka Ungh Wolf.

6,7 miljoner till forskning om ungas språkval

2023-11-24
Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får 6 663 000 kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska? – Språktycke och -färdigheter hos högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd”.
Forskning och utveckling kategorier

Vad kan en elev som kan prata engelska? Didaktisk transposition av muntlig färdighet i lärares matriser för bedömning av det nationella provet

2023-10-03
Att kunna tala ett andraspråk är själva kärnan i att lära sig det nya språket, men muntlig färdighet är den språkliga förmåga som är svårast att bedöma på ett tillförlitligt sätt. I en ny studie undersöks vad lärare anser att en elev som kan tala engelska kan, och därigenom vad lärare menar är kraftfull kunskap…
Forskning och utveckling kategorier

Assessing Students’ Multimodal Texts in the Subject of English: Synthesising Peers’ and Teachers’ Recognition of Semiotic Work

2023-10-02
The article reports from a design-based study comprising two classroom interventions where assessment of students’ multimodal texts was conducted separately by peer groups and the teacher and researcher in collaboration, applying assessment criteria informed by multimodal social semiotic theory and operationalisations of communicative competence.
1212