Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande"

Visar sida 2 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande":

Vilken typ av lärare vill vi ha i skolan?

2018-09-17
Att det är bra att vara en entreprenör har väl många av oss hört. Men vad innebär det att vara entreprenöriell och varför är det viktigt inom skolan? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöks begreppet entreprenöriellt lärande och hur lärarna i skolan arbetar med detta.

-Måste det här vara som en väckelserörelse?: en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

2017-04-18
Hur kommer entreprenöriellt lärande till uttryck i den pedagogiska praktiken avseende undervisning, lärande och bedömning? Det är en av huvudfrågorna i Monika Diehls avhandling.

Företagsamhet i skola och utbildning. Lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap

2015-03-27
Läraren och dennes pedagogiska grundsyn är en avgörande faktor för den finska skolans fokusering på företagsamhet. Det visar Janne Elos avhandling om slöjdpedagogik.
1236