Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande"

Visar sida 3 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande":

Entrepreneurial Learning and School Improvement – A Swedish Case

2014-11-24
I en artikel av Eva Leffler och Gunilla Näsström undersöks vilka konsekvenser entreprenöriellt lärande kan få för olika undervisningsmetoder. Resultatet visar bland annat att undervisning som involverar samhället har positiva effekter på elevers lärande.
Helena Sagar

"Jag såg eldsjälar slockna för att de inte hade kollegiets stöd"

2014-03-26
Elevernas dalande intresse för naturvetenskap och teknik kan motverkas genom entreprenöriellt lärande. Men då krävs det stöd för att lärarna ska kunna fortsätta att utvecklas, menar Helena Sagar som forskat i ämnet.
Marlene Halvarsson

Att arbeta ämnesövergripande med Storyline och IKT

2014-03-04
Ett ämnesövergripande projekt med Storyline och IKT i svenska och historia ökade elevernas källkritiska kunskaper och förmåga att analysera händelser i historien. Det visar en ny utvecklingsartikel från Nacka kommun.

Teacher change in relation to professional development in entrepreneurial learning

2014-01-16
Att i sin lärarpraktik samverka med omvärlden kan sägas vara en av komponenterna i ett entreprenöriellt lärande. Helena Sagar visar i sin avhandling att NO- och tekniklärare i grundskolan upplever att det finns krav och hinder som står i vägen för ett sådant interegrerat samarbete med omvärlden.
Carina Bladh

Hållbar utveckling vidgar ekonomiämnet

2013-12-19
– Ofta känner vi att vi inte kan påverka något och det är deprimerande. Men här ser eleverna att det faktiskt går att göra något. Ekonomiläraren Carina Bladh undervisar sina elever i ekologiska fotavtryck.

För lite träning i kritiskt tänkande

2013-10-09
Relationen mellan värdeöverföringen och elevens träning i kritiskt tänkande kan orsaka spänningar i skolan. Det konstaterar forskaren Anna-Karin Wyndhamn i sin avhandling. "Arbetet med värdegrunden utgör sällan en diskussion om värdefrågor, oftast ligger fokus på elevernas uppförande", säger hon.

Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning

2013-06-24
Anna-Karin Wyndhamn har undersökt spänningar som ibland uppstår när lärare ska förmedla ideal och värden till eleverna på gymnasiet, samtidigt som eleverna förväntas utveckla förmågan att tänka fritt och kritiskt.
Monica Seittu

Samarbete med företag väckte elevernas intresse för ingenjörsyrket

2013-06-13
Experiment med tryckluft och besök i en gruva. Projektet med att ta fram en mejselhammare i samarbete med ett industriföretag ökade elevernas intresse för naturvetenskapliga och tekniska yrken.

Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan

2013-05-31
Lärande för hållbarhet är något som många svenska förskolor arbetar med. Men förhållningsättet där barn utveckla ett kritiskt förhållningssätt lyser med sin frånvaro i förskolornas egna beskrivningar av arbetet för hållbarhet. Det menar forskaren Eva Ärlemalm-Hagsér.
12346