Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande"

Visar sida 4 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande":

Nina Kilbrink

Fördjupad kunskap viktigt i yrkesutbildningar

2013-04-29
Att elever i de tekniska yrkesutbildningarna får kunskap från många olika områden är nödvändigt i dagens föränderliga samhälle, menar forskaren Nina Kilbrink. "Även kunskaper från ett fritidsintresse, exempelvis crossmotorcyklar, skulle kunna utnyttjas i undervisningen i syfte att förankra och fördjupa ny kunskap", säger hon.
Susan Sayehli

Förkunskaper i språk spelar mindre roll vid språkinlärning

2013-04-18
Inlärning av ett främmande språk påverkas inte av vilket modersmål eller vilket andraspråk vi kan sedan tidigare. "Det går helt enkelt inte att hoppa över några steg i utvecklingen bara för att det nya språket liknar modersmålet eller andraspråket", säger forskaren Susan Sayehli.

Entreprenörskap som kommunikativ handling –skapande av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer

2013-03-19
Erik Rosell har studerat entreprenörskap så som det praktiseras av Nätverket Samhällsförändring i Praktiken. I avhandlingen dokumenterar han tre iscensatta projekt, där det första projektet handlar om att skapa interaktion och ett kunskapsutbyte mellan universitetet och en folkhögskola.
Carina Hjelmér

Stora skillnader i elevinflytande på gymnasiet

2013-02-18
Det skiljer sig kraftigt mellan hur mycket inflytande eleverna på olika gymnasieprogram har över undervisningen. Och skillnaderna går att relatera till både klass och kön, menar forskaren Carina Hjelmér.
Marie Koch

"Jag stickar, därför finns jag"

2013-02-15
"Hantverksaktivism" korsar gränserna mellan traditionella ämnen och utbildningssystemet, menar Marie Koch, som forskat om textil gatukonst i det offentliga rummet. "Avhandlingen diskuterar en modell för nya perspektiv på lärande utanför formella rum för lärande", säger hon.

Jeg strikker, derfor er jeg! Læring og identitet i uformelle læringsrum

2012-12-21
I en ny avhandling om slöjdpedagogik intervjuas "hantverksaktivister" om sin textila gatukonst i det offentliga rummet. Forskningen fokuserar på lärande och identitet i informella rum för lärande.

Contextualizing inquiry – Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom

2012-12-20
En lärprocess som innebär att eleverna förhandlar med varandra kan bidra till att utveckla kompetenser som är nödvändiga i dagens informationssamhälle. Det visar Patrik Liljas fältstudie av samhällsprogrammet på en gymnasieskola.
Per-Åke Rosvall

Bristande elevinflytande i gymnasieskolan

2012-12-11
Per-Åke Rosvall har i sin avhandling undersökt elevers inflytande över undervisningens innehåll och former och hur innehåll och former förbereder för möjligt inflytande. "Det är viktigt att rektorer förbereder så att lärare ges förutsättningar för att ge elever inflytande", säger han.
Jesper Haglund

Kreativitet i fysikämnet med egna analogier

2012-12-04
Jesper Haglund var intresserad av hur man kan använda analogier i naturkunskapsundervisningen och bestämde sig för att forska i ämnet. Det överraskade honom att särskilt de yngre barnen var så kreativa i sin förmåga att skapa sina egna analogier.
13456